Senioren denken liever niet na over een toekomst waarin ze afhankelijker of zorgbehoevender zijn. FOTO: PixaBay
Senioren denken liever niet na over een toekomst waarin ze afhankelijker of zorgbehoevender zijn. FOTO: PixaBay

Rapport: ‘Zo wil ik wonen en leven’

Algemeen

Kort voor het einde van 2021 is door Rabobank haar onderzoeksrapport ‘Zo wil ik wonen en leven’ gepresenteerd, waarin ze de verborgen wooncrisis voor 50-plussers in de regio Oost-Brabant in beeld brengt. Een betaalbare woning die past bij de levensfase waarin iemand zit, blijkt voor steeds meer mensen onhaalbaar. Dat geldt vooral ook voor toekomstige ouderen, omdat de verzorgingshuizen in Nederland ‘dicht’ zijn, tenzij ze zeer zorgbehoevend zijn. 

VELDHOVEN - Nederlanders zullen dus zelf voor nieuwe woonoplossingen moeten zorgen, maar daar zijn te weinig mensen zich van bewust en het gebeurt nog nauwelijks. Reden om dit onderwerp prominent op de agenda te zetten en concrete oplossingen aan te reiken. De bank wil een brede maatschappelijke beweging op gang brengen, waarin deze nieuwe woonoplossingen op grote schaal worden gerealiseerd. 

Consequenties

Het percentage 65-plussers in regio Oost-Brabant is fors en dat aandeel neemt de komende 10 à 20 jaar behoorlijk toe. Dit heeft consequenties voor de woonbehoefte en zorgvraag in deze regio – zowel nu als in de toekomst.
Ook mensen die tussen nu en 20 jaar 65-plusser zijn hebben moeite met het vinden van een toekomstbestendige ‘senior-proof woonplek’. Het onderzoeksrapport achterhaalt hoe de -  toekomstige - ouderen willen wonen en hoe daarop in te spelen als maatschappij.

Woonwensen senioren 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste senioren geen plannen hebben om te verhuizen naar een seniorenwoning. Ze denken ook liever niet na over een toekomst waarin ze afhankelijker of zorgbehoevender zijn. En dus evenmin over woonvormen die het best bij zo’n toekomst passen: een vorm waarin ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, niet vereenzamen en de juiste zorg voorhanden hebben.
Zelfs degenen die welwillend staan tegenover het idee van verhuizen, kennen vaak geen voorbeelden van zulke woonvormen. In elk geval geen voorbeelden die zij aantrekkelijk vinden.

Te statische woningmarkt 

Het is verstandiger als - toekomstige - ouderen wél over zo’n toekomstbestendige woonvorm nadenken. In de 


De huidige woningmarkt bevindt zich in een crisis, mede om ouderen blijven wonen waar ze wonen

eerste plaats is dat goed voor henzelf. Want als ze weten hoe ze straks willen wonen, is het makkelijker een passende plek te vinden – en vinden ze die doorgaans ook eerder.

In de tweede plaats is het voor de samenleving goed als - toekomstige - ouderen nadenken over een verhuizing naar seniorenwoningen en die stap uiteindelijk ook zetten.
De huidige woningmarkt bevindt zich mede in een crisis, omdat te veel ouderen blijven wonen waar ze wonen en zo de doorstroming belemmeren.

De uitdagingen 

Om meer senioren te laten verhuizen, is het belangrijk eerst te beseffen dat ouderen niet genoeg verleid worden te verhuizen. Er zijn nog niet genoeg geschikte huizen voor hen en wat er is, is te onbekend. De vereiste nieuwbouw krijgt daarbij te weinig urgentie, evenals de promotie van deze nieuwe huizen.
Bovendien zijn de gedeelde woonbehoeftes van senioren vaak nog te onbekend bij gemeenten en projectontwikkelaars.

Gezamenlijke opgaven 

Om tot voldoende geschikte seniorenwoningen te komen, onderscheidt de Rabobank in haar rapport 3 opgaven:
agenderen,
verbinden
en bouwen.
Samen met regionale stakeholders wil de bank de verborgen wooncrisis aanpakken.

Meer info en contact

Wie het volledige digitale rapport wil lezen, zie de onderstaande website

www.rabo.nl/oostbrabant/zorgvastgoedrapport


Wie naar aanleiding van dit rapport vragen, ideeën of suggesties heeft, kan een mail sturen van onderstaand e-mailadres

communicatie.obr@rabobank.nl 

Van de redactie

De meeste senioren hebben geen plannen om te verhuizen

Afbeelding