De Rommelgatse optocht in 2011. Veldhovense verenigingen trekken op zondagmiddag door de straten. FOTO: Erfgoedhuis.
De Rommelgatse optocht in 2011. Veldhovense verenigingen trekken op zondagmiddag door de straten. FOTO: Erfgoedhuis.

Uitbundig carnaval in feestend Rommelgat

do 18 nov 2021, 16:00 Algemeen

Veldhoven bestaat dit jaar 100 jaar. Een mijlpaal om stil bij te staan. Dat vindt ook de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven. In een nog te vershcijnen boek worden verschillende facetten van het rijke verleden van de gemeente uitvoerig onder de loep genomen. Lees nu in het Veldhovens Weekblad het echt allerlaatste de4el van de inmiddels zeer populaire rubriek Veldhoven 100.

VELDHOVEN - Door de huidige corona-maatregelen is de nabije toekomst voor de viering van carnaval ongewis. Dit jaar bestaat het georganiseerde carnaval in Veldhoven 60 jaar. En het zou zo maar kunnen, dat het voor het tweede jaar geen uitbundig feest wordt.

1961 -  2021

Vóór 1961 bestaat carnaval in Veldhoven maar amper. Maar door de oprichting van KOK (Komité Organisatie Karnaval), dat later wordt omgevormd tot SOK (Stichting Organisatie Karnaval) is de groei van het volksfeest pur sang niet meer te stoppen. Nagenoeg in elk café probeert de kastelein een carnavalsvereniging ‘thuis’ te hebben. Het garandeert niet alleen extra inkomsten tijdens de vier of vijf dagen, maar de leden van de carnavalsvereniging hebben een band met het café en dat genereert omzet.
Ook in andere verenigingsverbanden worden carnavalsavonden georganiseerd.

Carnavalsverenigingen

In 1965 telt Veldhoven tal van carnavalsverenigingen: De Teuters, de Heikneuters, de Plekkers, ’t Vèrreke, de Drupneuzen, de Pintewippers, de Plekbroeken, de Frotters, de Brassers, de Bremkaters, de Wippers, de Vilders, de Kwakzalvers, de Gersteknauwers, de Plakzakken, de Ploepers, de Uitslovers, de Sprinkhanen, de Narren, de Foekepotters en de Hofnarren.

De verenigingen zijn er niet alleen voor hun eigen plezier. Zij verzorgen ook festiviteiten voor kinderen en voor bejaarden.

In een korte tijd bereikt carnaval als feest, dat in verenigingsverband wordt gevierd, zijn hoogtepunt. Men gaat bij elkaar op bezoek en probeert elkaar de loef af te steken in originaliteit. Bij elkaar op bezoek gaan betekent een hele verhuizing. Prins, vorst, adjudant, de raad van elf, een dansgarde en vaak ook nog een blaoskapel. En omdat de aanhang van deze hofhouding ook nog meegaat, laat men een bus rijden.

Hoogtepunten

Carnaval breidt zich steeds meer uit. Het feest begint op ‘d’n elfde van d’n elfde’ en eindigt in de nacht naar Aswoensdag. Het hoogtepunt is de zondagse optocht.
Vooraf aan het carnavalsweekend ontmoeten de carnavalsvierders elkaar al bij het dansmarietjestoernooi, het boerenbal, het schlagerfestival, de tonpraotersavond in De Kers, waar Veldhovense prominenten strijden om de titel ‘Mondfiat van Rommelgat’.
Het carnavalsweekend begint met de sleuteloverdracht en ‘eindigt’ op dinsdagmiddag op het dorpspleintje in Oerle met de stunt.

Kentering

Toch is het tij aan het keren. Het aantal cafés wordt met het jaar minder, de zalen krijgen een andere bestemming, de kasteleins zijn niet meer zo happig een carnavalsvereniging in huis te hebben, het aantal blaoskapellen is geslonken, de jeugd kiest voor muziek, waarvan de ouderen vinden, dat dit niets met carnaval te maken heeft. 

Toch is het SOK is niet pessimistisch over de toekomst. Carnaval zal altijd blijven: Carnaval-anders hoeft niet carnaval-minder te zijn. Alaaf!

Boek

De razendpopulaire rubriek ‘Veldhoven 100’ in het Veldhovens Weekblad is verzorgd door de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven. De uitgebreide versies van de bijdragen waarvan iedere 2 weken een aflevering in deze krant heef gestaan, is afgelopen maandag 15 november in boekvorm. Het bijzonder indrukwekkende boek bestaat uit circa 200 pagina’s, is full colour en heeft een mooie hardcover. Het boek is te bestellen (leden à € 12,50, niet-leden à € 15,00) via de onderstaande website

www.erfgoedhuisveldhoven.nl


De redactie van het Veldhovens Weekblad dankt de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven voor de uiterst plezierige en fijne samenwerking. Tevens beveelt zij het boek bij alle Veldhovenaren aan.

Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven

Carnaval
is niet
dood, maar
is anders

Afbeelding