Er kan een kijkje genomen worden in de (kleuter)groepen. FOTO: PixaBay.
Er kan een kijkje genomen worden in de (kleuter)groepen. FOTO: PixaBay.

Kijkmoment op de Basisschool EigenWijs en bij Nummereen Kinderopvang

za 16 okt 2021, 16:00 Algemeen

Donderdag 21 oktober is er op Basisschool EigenWijs van 15.30 uur tot 16.30 uur een kijkmoment voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom. Wie aanwezig wil zijn bij het kijkmoment moet dit van tevoren aan geven per e-mail aan admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. 

VELDHOVEN - Ouders en kinderen worden ontvangen door Wendy Michielse – Vreeswijk (Regisseur en leerkracht Basisschool EigenWijs). Er kan een kijkje genomen worden in de (kleuter)groepen. Tevens zijn er verschillende activiteiten waar uw kind aan deel kan nemen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Vroeg stadium

Ouders kunnen tijdens het kijkmoment een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek. Voor de leerkracht is het fijn al in een vroeg stadium zicht krijgen op het aantal nieuwe kinderen op de school. Hierdoor kunnen zij anticiperen op de leerlingaantallen bij de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar.

Ook Nummereen

Basisschool EigenWijs verzorgt dit kijkmoment samen met Nummereen Kinderopvang. Ouders die zich willen oriënteren op een plek in de kinderopvang, het peuterwerk of buitenschoolse opvang (voor- en naschools) zijn op dit moment ook van harte welkom. Tijdens het kijkmoment kan er ook een kijkje genomen worden bij Nummereen Kinderopvang. 

Samenwerken

Nummereen Kinderopvang biedt naast het peuterprogramma ook dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) aan. De ruimtes van Nummereen liggen dicht bij de kleutergroepen van Basisschool EigenWijs. De kinderen van de kleutergroepen werken op regelmatige basis samen met de peuters van Nummereen.
Op het moment dat een kind vanuit de dagopvang of het peuterprogramma doorstroomt naar de basisschool, is de werkwijze al bekend. De kinderen en leerkrachten ontmoeten elkaar voorafgaand aan de overstap. Op deze manier zorgen Basisschool EigenWijs en Nummereen voor een doorgaande lijn naar de basisschool en een fijne overgang voor het kind.

Meer...

Voor meer informatie en/of aanmelden van komst, gelieve onderstaande e-mailadres te gebruiken.

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl