De ploeg van Samenwerkend Veldhoven.
De ploeg van Samenwerkend Veldhoven. Foto: Samenwerkend Veldhoven

Samenwerkend Veldhoven heft zich op!

Algemeen

Tijdens een bijzondere ledenvergadering op dinsdag 14 november is besloten dat Samenwerkend Veldhoven (SV) niet mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en zichzelf opheft als politieke partij na deze gemeenteraadsverkiezingen

VELDHOVEN - De belangrijkste reden voor dit besluit is dat er onvoldoende actieve leden zijn om de continuïteit van de partij te borgen. Er is daarom dan ook teleurstelling dat de leden van SV hun kwaliteit niet langer kunnen inzetten voor een groot deel van de achterban, zo’n 1.000 stemmers.

Herman Kootkar heeft als raadslid samen met 3 burgerraadsleden in de afgelopen 10 jaar zich ingezet om invulling te geven aan ‘eerlijke politiek’. Daarbij stond het belang van Veldhovense inwoners voorop, naast de kwaliteit en het prijskaartje van het besluit. Steeds heeft SV als oppositiepartij gehamerd op het maatschappelijk resultaat bij besluiten, dus steeds bedacht: wat schieten inwoners hier mee op? Enkele voorbeelden daarvan zijn: de kwaliteit van de transities in de (jeugd)zorg en het instellen van een sociaal deelfonds, de (zorgelijke) financiële situatie van Veldhoven, serieus nemen van inspraak en samenspraak, het belang van leefbaarheid in iedere wijk, keuzes voor dure voorzieningen zoals zwembad en muziekschool, maar er ook duidelijk voor durven kiezen dat het weinige geld van een gemeente besteed moet worden aan sociale zorg en minder aan vrijetijdsclubs.