Logo veldhovensweekblad.nl


 Domineeshuis aan de Broek met links op de achtergrond het kerkje. Het vooraanzicht van het kerkje is totaal veranderd na een recente verbouwing.
 Domineeshuis aan de Broek met links op de achtergrond het kerkje. Het vooraanzicht van het kerkje is totaal veranderd na een recente verbouwing.

Historie dankzij Koning Willem I

Dankzij Koning Willem I en dominee Van Bart staan aan de Dorpstraat aan het gebied dat Den Broek wordt genoemd nog steeds een domineeshuis en een kerkje. Al is de voorkant van de kerk (tegenwoordig de Michaëlkerk) nu nog nauwelijks te herkennen door de nieuwe voorgevel. Willem I betaalt in 1821 geld voor de aankoop van een domineeshuis en de grond voor een kerkje in Veldhoven.

VELDHOVEN - In 1826 wordt het kerkje in gebruik genomen dat inmiddels gebouwd is door de in dit soort projecten bedreven timmerman Antonie Coppens uit Bladel. Dominee Van Bart bewerkstelligt in 1948 dat het domineeshuis wordt gerestaureerd in plaats van gesloopt.

In 1648 eindigt de tachtigjarige oorlog met de vrede van Münster. De meest noordelijke van de oorspronkelijke zeventien provincies vormen samen een nieuwe staat, de Republiek van de Zeven Verenigde Provinciën, bestaande uit Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Deze provincies hebben een eigen bestuur en een vertegenwoordiging in het landsbestuur, De Staten-Generaal. Het oude hertogdom Brabant wordt opgesplitst in het noordelijke deel dat vanaf dat moment bij de republiek hoort en het zuidelijk deel valt net als de overige zuidelijke provincies onder Spaans gezag. Noord-Brabant krijgt geen eigen provinciebestuur, het wordt bestuurd door De Staten-Generaal waarmee het een Generaliteitsland wordt, in feite een kolonie.

Schuilkerken

In de nieuwe republiek wordt het calvinisme de officiële godsdienst. Het belijden van een ander geloof is toegestaan, zolang er maar niets van te merken is in het openbare leven. De katholieke kerken, pastorieën en ook de armenkas worden in beslag genomen en overgedragen aan protestanten. Katholieken kunnen hun erediensten alleen nog in schuil- of schuurkerken houden.
Zo'n honderdvijftig jaar later, in de Franse tijd, krijgen de katholieken hun kerk weer terug. De protestanten komen nu zonder bedehuis en worden hiervoor door de overheid gecompenseerd. Koning Willem I stelt in 1821 een bedrag van 4.000 gulden beschikbaar. De Nederlands Hervormde Gemeente besluit om hiervan de oude Nederlands Hervormde pastorie aan de Broek te kopen en op te knappen. Deze pastorie wordt al gebouwd in 1770 en is eigendom van het Gemeentebestuur van Veldhoven-Meerveldhoven. Op 22 december 1822 koopt de Hervormde Gemeente deze predikantswoning met tuin, bogaard en vijver van het gemeentebestuur.

www.geheimenvanveldhoven.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten