Afbeelding

Kortjes

Algemeen

Jeugdzorg Plus

VELDHOVEN - Iedere gemeente moet waar nodig gesloten jeugdhulp kunnen inzetten. Deze vorm van jeugdhulp noemen we Jeugdzorg Plus. We willen nu én in de toekomst goede Jeugdzorg Plus voor onze inwoners. Daarom heeft het college, samen met de 20 andere gemeenten in Zuidoost-Brabant, ingestemd met het contracteren van Jeugdzorg Plus bij drie zorgaanbieders die hierin gespecialiseerd zijn.

Beschermd wonen 2021

VELDHOVEN - Het College heeft het ‘Regioplan Beschermd wonen 2021 regio Eindhoven’ vastgesteld. Hierdoor zorgen we ervoor dat de voorzieningen voor beschermd wonen voor onze inwoners beschikbaar blijven.

Sekstoerisme Moormanlaan

VELDHOVEN - Senioren Veldhoven heeft vragen gesteld over het voorkomen en tegengaan van seksueel toerisme aan de Moormanlaan. Het college gaat hier op in en het antwoord wordt in een komende raadsvergadering besproken. Het college is bekend met de ontmoetingen die plaatsvinden rondom de Moormanlaan. Bij de gemeente en politie, én de gemeente Eersel zijn echter geen meldingen of aangiften bekend, die erop wijzen dat mensen angst hebben en (dreigende) overlast hebben van aanwezigen. Toezichthouders en politie nemen waar mogelijk de Moormanlaan in hun surveillance op.

Inrichtings- kosten

VELDHOVEN - Het college heeft besloten om €29.790,00 beschikbaar te stellen aan Stichting Zuiderbos. Daarnaast wordt €26.060,38 beschikbaar gesteld aan Stichting Veldvest. Dit geld is voor de eerste inrichting (met onderwijsleerpakket en meubilair) van urgente voorzieningen bij respectievelijk Zuiderbos en St. Jan Baptist.

Werkprogram- ma 2021 MRE

VELDHOVEN - Veldhoven maakt deel uit van de regionale gemeenschappelijke regeling MRE (MetropoolRegio Eindhoven). Deze organisatie heeft het werkprogramma 2021 opgemaakt en hierop kunnen de gemeenteraden een reactie geven. Het college stelt de raad voor om positief te reageren op de inhoud van het werkprogramma, en aandacht te vragen voor het streefbeeld landelijk gebied.

Wethouders- vacature

VELDHOVEN - Het college heeft de antwoordbrief aan de fractie van Lokaal Liberaal vastgesteld. Deze fractie vroeg het college alvast na te denken over de invulling van de vacature bij een vertrek van wethouder De Kort. Het college vindt dat eerst de uitslag van de verkiezingen moet worden afgewacht. Bovendien is de invulling van een eventuele wethoudersvacature een zaak van de betreffende raadsfractie, in dit geval de VVD.

Terugbetaling horeca- ondernemers

VELDHOVEN - De gemeente gaat horecaondernemers met terras hun vooruitbetaalde vergoeding over 2020 terugbetalen. Vanwege de coronacrisis hebben horecaondernemers een groot deel van het jaar geen gebruik kunnen maken van hun terras. Ook de non-food marktzaken die een aantal weken niet op de weekmarkt mochten staan krijgen voor deze periode het stageld terugbetaald.

Social Impact Bond

VELDHOVEN - Het college ondertekent een vaststellingsovereenkomst over het afronden van het project voor begeleiding van statushouders naar werk. Dit project is succesvol afgesloten en er zijn geen openstaande zaken meer.

De Run 5601

VELDHOVEN - De gemeente gaat een anterieure overeenkomst aan met Interesting Vastgoed B.V. Hierin worden afspraken vastgelegd over de herontwikkeling van het oude Zuidzorg perceel aan De Run 5601 naar woningbouw.

Voetbaltalent met handicap

VELDHOVEN - De VriendenLoterij verlengt per vrijdag 1 januari 2021 de samenwerking met Stichting het Gehandicapte Kind voor een periode van 5 jaar. Sinds 2002 ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage voor projecten die de eenzaamheid onder kinderen met een beperking moeten oplossen of voorkomen. Vanaf 2019 steunt de VriendenLoterij ook het project Bijzondere Eredivisie met een extra bijdrage. Voetbaltalent met een handicap krijgt door dit project de kans om voor een profclub te spelen in een eigen competitie.
Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: “Wij zijn trots dat de VriendenLoterij Stichting het Gehandicapte Kind ook de komende jaren steunt om eenzaamheid onder kinderen met een beperking te voorkomen door hen zoveel mogelijk mee te laten doen. Dankzij de deelnemers van de loterij kan de stichting projecten gericht op samen spelen, samen sporten en samen naar school gaan uitbreiden.”

12,5 miljoen
voor de
TOM-Group

VELDHOVEN/BLADEL - De TOM-Group uit Bladel haalt 12,5 miljoen euro aan groeikapitaal op om verdere groei mogelijk te maken. Al meerdere jaren groeit de omzet van de TOM-Group jaarlijks met 60% tot 80%. Het jaar 2020 wordt afgesloten met een omzet en marge groei van naar verwachting 100%. CEO Tom te Riele: “Dit is een fantastische stap voor de toekomst van de TOM-Group, waarmee we onze ambitieuze groeiplannen verder kunnen gaan uitrollen. Zo gaan we nog meer webshops openen in de non-food vrijetijdsector, gaan we onze B2B-activiteiten verder gestalte geven, zullen we internationaal uitbreiden door het aansluiten van nieuwe marktplaatsen in verschillende Europese landen en zal de winkelformule Giga-Bikes verder uitgerold worden, zowel online als met nieuwe fysieke winkels.”
In 2005 is TOM begonnen als kleine fietsenwinkel in Tilburg, inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met ruim 500 medewerkers, 14 webshops, 8 warehouses, een zakelijke business unit en zijn ze aangesloten bij de grootste EU-marktplaatsen. Daarnaast exploiteren ze het merk Giga-Bikes zowel online als offline.

Een boost aan ontspanning

VELDHOVEN - Hoe komt mijn kind tot rust en ontspanning in deze periode? Hoe krijgt mijn kind rust in lijf en hoofd? Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach in Veldhoven, geeft dinsdag 5 januari een gratis lezing hierover, inclusief tips.
De lezing is in de Bibliotheek Veldhoven op dinsdag 5 januari van 19.30 tot 20.30 uur. Na aanmelden ontvangen deelnemers één dag van tevoren de link om deel te nemen.

www.bibliotheekveldhoven.nl/boost

Afscheid pater Jozef Aruldoss

VELDHOVEN - Zaterdag 2 en zondag 3 januari neemt de parochie Christus Koning afscheid van pater Jozef Aruldoss. Voor de vieringen op zaterdagavond 19.00 en zondag 8.30, 10.00 en 11.30 uur dient gereserveerd te worden. Reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur via (06) 10.475.226.