Dankzij goede giften zoals van Kringloop de Kempen kan de Voedselbank Veldhoven weer veel mensen helpen.
Dankzij goede giften zoals van Kringloop de Kempen kan de Voedselbank Veldhoven weer veel mensen helpen.

Voedselbank krijgt financiële bijdrage

Algemeen

De Voedselbank in Veldhoven en in Bergeijk hebben deze maand een geldbedrag ontvangen van Kringloop de Kempen om zich extra middelen te verschaffen waarmee ze hun cliënten kunnen ondersteunen.

VELDHOVEN - Al vaker hebben de voedselbanken van deze kringloop-organisatie financiële hulp gekregen. Het verschil met andere keren is, dat nu ook elke cliënt en zijn/haar gezinsleden een cadeaucheque voor de winkels van Kringloop de Kempen hebben gekregen. Dit is in de aanloop naar decembermaand geweest, zodat zij voor de feestdagen al inkopen konden doen. Dus gelukkig nog vóór de totale lockdown die nu van kracht is. Op eigen verzoek parkeert Voedselbank Waalre deze tegemoetkoming tot voorjaar 2021 omdat ze al ondersteuning ontving.