De St. Jan de Doperkerk staat letterlijk en figuurlijk in het midden van de Oerse gemeenschap.
De St. Jan de Doperkerk staat letterlijk en figuurlijk in het midden van de Oerse gemeenschap. Foto: ad

Parochiebestuur heeft een andere visie

Algemeen

Naar aanleiding van de situatie rond de St. Jan de Doperkerk in Oerle, heeft de redactie van het Veldhovens Weekblad zondagmiddag 27 december contact gehad met pastoor Frans As. Gevraagd naar een reactie op de brief van de DorpsVereniging Oerle - zie artikel hierboven - geeft hij namens het parochiebestuur van de Christus Koningparochie de navolgende schriftelijke verklaring.

VELDHOVEN - Reactie van het parochiebestuur van de Christus Koningparochie op de open brief van de DorpsVereniging Oerle:
‘In 2015 hebben het toenmalige pastorale team en parochiebestuur besloten om vijf kerkgebouwen uit de parochie Christus Koning te verhuren en aan de eredienst te onttrekken, zodra een huurder gevonden werd.’
‘In 2018 kwam een inwoner uit Oerle met een plan dat de instemming heeft gekregen van het parochiebestuur en waarin het kerkgebouw een herbestemming krijgt voor de inwoners van Oerle.’
‘Het parochiebestuur heeft deze geïnteresseerde ruim 1½ jaar de tijd gegeven om investeerders te vinden en een financiële onderbouwing te overleggen. Op 7 november 2019 heeft deze gegadigde, in een door hem belegde bijeenkomst, de aanwezigen medegedeeld dat hij zijn plannen met betrekking tot de herbestemming van St. Jan de Doperkerk financieel niet kan realiseren. Het parochiebestuur heeft eind 2019 gesproken met een afvaardiging van de ‘DorpsVereniging Oerle’. In die ontmoeting heeft het parochiebestuur nogmaals aangegeven dat het bereid is om een langdurig huurcontract voor het kerkgebouw af te geven, voor een periode van minimaal 50 jaar, waarbij aan de huurder de mogelijkheid gegeven is om na telkens een periode van tien jaar de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Het bestuur was bereid om gedurende de startperiode te werken met een gestaffelde huur. De afvaardiging van de Dorpsvereniging Oerle zou dit terugkoppelen en intern bespreken. Helaas is er geen reactie ontvangen.’
‘Alvorens de kerkgebouwen te plaatsen op Funda in Business, heeft de ‘Werkgroep vastgoeden herbestemming’ van de parochie opnieuw contact opgenomen met de eerder genoemde kandidaat. Daarbij is hem gevraagd of hij nog in de exploitatie van het kerkgebouw in Oerle geïnteresseerd is en is hij vervolgens over deze plaatsing geïnformeerd.’
‘Na plaatsing op Funda staat de huur open voor iedere geïnteresseerde die met een goed plan komt. Dit geldt zowel voor mensen uit Oerle, als uit de gemeente Veldhoven en daarbuiten. De St. Jan de Doperkerk verkeert in een goede staat van onderhoud, wat te danken is aan de bijdragen van alle parochianen van de parochie Christus Koning.’
‘De St. Jan de Doperkerk wordt pas definitief aan de eredienst onttrokken, als voor het kerkgebouw een nieuwe bestemming gevonden is. Het parochiebestuur houd er rekening mee dat, als er geen invulling gevonden wordt voor de vacatures van koster, acoliet en lector, het kerkgebouw vanwege personele onderbezetting eerder aan de eredienst onttrokken zal moeten worden.’
‘Indien men vanuit de gemeenschap van Oerle een onderhoud wil met het parochiebestuur, dan staat het parochiebestuur daar voor open.’


Namens het parochiebestuur,
Pastoor F.M. As.

‘Na plaatsing op Funda staat de huur open voor iedere geïnteresseerde die met een goed plan komt. Dit geldt zowel voor mensen uit Oerle, als uit de gemeente Veldhoven en daarbuiten.’

Van de redactie.

Over de kerk

De Sint-Jan de Doperkerk is de kerk van het dorp Oerle in de gemeente Veldhoven. De kerk is ontworpen door Wilhelmus Theodorus van Aalst. De bouw duurde van april 1911 tot mei 1912. Het kerkgebouw ligt in het dorpscentrum, hoek Oude Kerkstraat en Zittardsestraat.

Parochiebestuur
staat open
voor
een onderhoud

Lees ook het artikel: Dorpsvereniging Oerle luidt noodklok