Dorpsvereniging Oerle is het niet eens met de gang van zaken rond de Oerse kerk St. Jan de Doper.
Dorpsvereniging Oerle is het niet eens met de gang van zaken rond de Oerse kerk St. Jan de Doper. Foto: ad

DorpsVereniging Oerle luidt noodklok!

Algemeen

DorpsVereniging Oerle is het niet eens met de gang van zaken rond de Oerse kerk St. Jan de Doper. Dat blijkt uit onderstaande brief die de redactie van deze krant heeft ontvangen.

VELDHOVEN - ‘Met grote verbazing lazen wij in het ED van 18 december jl, dat het parochiebestuur van de parochie Christus Koning onze kerk in Oerle op Funda wil zetten voor verhuur. Daarnaast vernamen wij dat het parochiebestuur, ondanks de afgekondigde maatregelen betreffende het Corona-virus door onze regering en het bisdom, haar eigen plan trok en voornemens was de vieringen voor kerstavond toch door te laten gaan. Dit met het risico op nieuwe besmettingen. Gisteren ontvingen wij het bericht dat onze koster, acoliet en lector uit zijn functie is ontheven en dat kerk St. Jan de Doper onttrokken zal worden aan de erediensten. Dit zijn enkele voorbeelden hoe het bestuur van de Christus Koning parochie omgaat met haar parochianen en de gemeenschap.’

‘In Oerle staat een prachtig kerkgebouw, dat tot stand is gekomen door giften en donaties van de gelovige gemeenschap van het kerkdorp Oerle. De kerk is dan ook moreel eigendom van de Oerse gemeenschap. Sinds enkele jaren loopt het aantal kerkgangers sterk terug en is er vanuit DorpsVereniging Oerle een werkgroep samengesteld die namens onze gemeenschap een plan heeft ontworpen voor herbestemming van de kerk. Omdat de Oerse gemeenschap nog altijd erg betrokken is bij ‘hun’ kerkgebouw is er een plan ingediend waarin het kerkgebouw het middelpunt blijft van ons dorp waar de Oerlenaren, jong en oud, samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Waar er zorg is voor elkaar maar ook ruimte voor devotie. Je zou zeggen dat vanuit het parochiebestuur met vreugde op dit plan gereageerd zou worden omdat het alles behelst wat er vanuit de katholieke kerk over saamhorigheid wordt gepredikt. Het parochiebestuur van Christus Koning werkt in opdracht van het bisdom en het parochiebestuur heeft laten weten dat zij het kerkgebouw niet meer (voorheen wilde ze dat wel) wil verkopen, maar het gebouw enkel wil verhuren tegen marktconforme prijzen. De werkgroep van de DorpsVereniging heeft aangegeven dat herontwikkeling van een dergelijk Rijksmonument forse kosten met zich meebrengt en geen enkele investeerder zich daaraan zich wil wagen als het pand geen eigendom is, maar enkel gehuurd wordt van de parochie.’

‘Het parochiebestuur laat door haar handelswijze blijken geen boodschap te hebben aan de plannen van de werkgroep en probeert hen volledig buitenspel te zetten. Hierdoor lijkt er door het parochiebestuur een machtsspel te zijn ontstaan ten koste van de Oerse gemeenschap.’

‘Momenteel heeft DorpsVereniging Oerle een enquête lopen onder de Oerse bevolking die al een grote respons heeft gekregen. De Oerlenaren geven hierin aan zich grote zorgen maken over de huidige staat van de kerk en de plannen te ondersteunen van de werkgroep om van de kerk een multifunctionele ontmoetingsruimte te maken. Daarnaast neemt het bestuur van de DorpsVereniging Oerle deel aan een webinar dat is opgezet door het bisdom i.s.m. de Rijksoverheid. Het bisdom geeft hierin aan dat zij stimuleren dat de kerkgebouwen een herbestemming krijgen die dienend is voor de gemeenschap.’

‘De DorpsVereniging Oerle zal zich namens de Oerlese bevolking dan ook verzetten tegen elke vorm van verhuur van het kerkgebouw die niet past binnen de visie van de Oerse gemeenschap. Wij zullen niet aarzelen om indien nodig juridische stappen te ondernemen.’


Met vriendelijke groet,
Moniek van den Wildenberg.
secretaris.

Van de redactie.

Over de kerk

De Sint-Jan de Doperkerk is de kerk van het dorp Oerle in de gemeente Veldhoven. De kerk is ontworpen door Wilhelmus Theodorus van Aalst. De bouw duurde van april 1911 tot mei 1912. Het kerkgebouw ligt in het dorpscentrum, hoek Oude Kerkstraat en Zittardsestraat.

Een machtsspel
ten koste
van de Oerse
gemeenschap?

Lees ook het artikel: Parochiebestuur heeft een andere visie