<p>Mantelzorgers hebben ook behoefte aan ontspanning.</p>

Mantelzorgers hebben ook behoefte aan ontspanning.

(Foto: Anke van Hest)

Mantelzorgers Veldhoven zijn 39 à 64 miljoen euro waard

MantelzorgNL heeft laten berekenen wat de waarde van mantelzorg per gemeente is. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Ecorys, blijkt die waarde per gemeente in de miljoenen te lopen. Ook is berekend wat het kost als mantelzorgers hun werk neerleggen. In Groningen zou dat de gemeente jaarlijks 465 tot 638 miljoen euro kosten. In een gemeente als De Bilt komt dit uit op een bedrag tussen de 82 en 112 miljoen euro. En Veldhoven?

VELDHOVEN - In maart dit jaar heeft Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland uitgerekend. In totaal besteden maar liefst zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit de indrukwekkende waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn overigens ook vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.

Veldhoven

Naast de waarde is ook in kaart gebracht hoeveel mantelzorgers per gemeente actief zijn, hoeveel uren deze mantelzorgers besteden aan mantelzorg, wat de waarde is van deze tijdsinzet én welk budget naar schatting beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen.

In de gemeente Veldhoven, zo blijkt uit de cijfers, zijn op basis van een schatting door MantelzorgNL per jaar zo’n 14.000 mantelzorgers actief. Die besteden ruim 4 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde daarvan wordt geraamd tussen de 39 en 64 miljoen euro... 

Gemeentelijke tekorten

Gemeenten hebben de taak hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. 

De gemeente Veldhoven kent daarnaast nog een gemeentelijke onderscheiding als blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeenschap. En juist omdat die bijzondere bijdrage van inwoners aan de samenleving niet altijd zichtbaar is voor de gemeente, kent zij met grote regelmaat de Erespeld toe aan vrijwilligers. Ook voor kinderen en jongeren die een bijzondere onbaatzuchtige prestatie hebben geleverd, bestaat er een onderscheiding in Veldhoven, de Uitblinker genoemd. 

Niet uitgeven

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: “Door bezuinigingen verschuift geld dat is bedoeld voor bijvoorbeeld het waarderen van mantelzorgers naar andere kostenposten binnen de gemeente. Dat betekent dat gemeenten niet uitgeven wat zij ontvangen voor mantelzorg. Helaas is het exacte bedrag dat wordt uitgegeven niet goed te herleiden, wat sturing en controle extra moeilijk maakt. Vaak wordt mij gevraagd of er vanuit het Rijk budget bij moet voor mantelzorgondersteuning, maar zolang de budgetten die hier wél voor bedoeld zijn, niet worden ingezet, voeren we een onmogelijke discussie.” 

Bezuinigingen

Maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. MantelzorgNL roept lokale politieke partijen op verdere bezuinigingen te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt de belangenvereniging dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.

Overige feitjes

Mantelzorg staat voor alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers. 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (3+ maanden) als intensief (8+ uur per week) hulp. 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers). 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg.

Mantelzorg... 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers. 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (3+ maanden) als intensief (8+ uur per week) hulp.

Wist u dat?

Wat mantelzorgers doen is niet altijd zichtbaar

Van de redactie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden