<p>Rob Smetsers (midden) met 2 van de 4 IDO-vrijwilligers.</p>

Rob Smetsers (midden) met 2 van de 4 IDO-vrijwilligers.

(Foto: Bert Jansen.)

Nieuwe service biedt digitale hulp

Zaken van de overheid zoals belastingen, studiefinanciering en rijbewijs aanvragen of AOW, gaan tegenwoordig via internet en vaak met DigiD. Veel mensen draaien daar hun hand niet voor om. Toch zijn er zo’n 4 miljoen mensen in Nederland die hierbij met de handen in het haar zitten. Veelal ouderen, anderstaligen of mensen die laaggeletterd zijn, kunnen hierbij wel een helpend handje gebruiken.

VELDHOVEN - Voor hen is er goed nieuws: per afgelopen donderdag 1 juli heeft de Veldhovense bibliotheek een nieuwe service: het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze service wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten zodat ze zich niet buitengesloten voelen. 
De service wordt overigens verzorgd door de Front Office-medewerkers en 4 vrijwilligers. Rob Smetsers en Carina van Uden zijn de projectleiders vanuit de Bibliotheek Veldhoven.

Landelijke formule

Rob Smetsers: “De overheid ziet in bibliotheken het ideale platform om deze service uit te zetten. Er is gestart met een pilot waar 15 bibliotheken aan deelgenomen hebben. Zij hebben het allemaal op hun eigen manier ingevuld en van daaruit is een landelijke formule ontstaan. Hierin heeft elke bibliotheek nog steeds een grote vrijheid om de service vorm te geven.” 
Carina van Uden: “Elke bibliotheek heeft immers zijn eigen organisatiestructuur en faciliteiten.”

Zinvol werk

Smetsers: “Wij hebben ons afgevraagd: Hoe gaan we dit vorm geven? Onze medewerkers in de Front Office hebben niet altijd voldoende tijd om vragen te beantwoorden. Gelukkig hebben wij 4 enthousiaste en talentvolle vrijwilligers, die de spreekuren van het DigiTaalhuis verzorgen. Hier kun je terecht voor vragen over taal, rekenen en digitale vaardigheden. We hebben de vrijwilligers John, Ingrid, Brigitte en Pieter gevraagd of ze ook de vragen van het IDO voor hun rekening willen nemen. Ze reageerden meteen positief.”

“Het is een mooie aanvulling op ons werk voor het DigiTaalhuis”, is de mening van vrijwilliger John. “Het biedt extra diepgang en variatie. Het geeft nog meer zinvol werk, ook voor onszelf.

Droomoplossing

De vrijwilligers hebben voor deze service een training gevolgd. Ze verzorgen het spreekuur voor vragen op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur. De dienst is gratis en vooraf een afspraak maken is niet nodig. Men hoeft ook geen lid van de bibliotheek te zijn. 
Smetsers: “Bij dit spreekuur kun je nu met 2 typen vragen terecht. Onder een vraag over een digitaal platform van een overheidsinstantie kan ook de vraag liggen ‘Hoe kan ik digitaal handiger worden?’ Ook daarmee kunnen we mensen helpen. Wij vinden dit dus eigenlijk een droomoplossing.”
Van Uden: “Een eenvoudige vraag kan opgelost worden door de medewerkers van de bibliotheek, maar voor een diepgaander vraag over bijvoorbeeld het DigiD kunnen mensen op het spreekuur terecht.”

In 2019 zijn de eerste IDO’s gestart bij 15 bibliotheken, in 2020 nog eens 73. Dit jaar volgen er nog eens 41. Dan kent ruim 90% van alle Nederlandse bibliotheken een IDO.

bibliotheekveldhoven.nl/ido

‘Het is een mooie aanvulling op ons werk voor het DigiTaalhuis’, is de mening van vrijwilliger John. ‘Het biedt extra diepgang en variatie. Het geeft nog meer zinvol werk, ook voor onszelf.’

Tonnie Wesseling.

Waar?

Informatiepunt Digitale Overheid is tijdens openingstijden te vinden in de bibliotheek. In juni is een landelijke publiciteitscampagne gestart om deze nieuwe informatieservice van bibliotheken onder de aandacht te brengen.

‘Wij hebben ons afgevraagd: Hoe gaan we dit vorm geven?’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden