<p>Burgemeester Delhez met de medeondertekenaars van het convenant veilig en sportief sporten in Veldhoven.</p>

Burgemeester Delhez met de medeondertekenaars van het convenant veilig en sportief sporten in Veldhoven.

(Foto: Gemeente Veldhoven.)

Convenant veilig en sportief sporten in Veldhoven gereed

Leden van Veldhovense sportverenigingen moeten veilig en met plezier kunnensporten en spelen. Daarom hebben de 4 voetbalverenigingen, de gemeente en de politie het convenant ‘Veilig en sportief sporten in Veldhoven’ opgesteld. Afgelopen week maandag 14 juni ondertekenden burgemeester Delhez, de teamchef van de politie en de voorzitters van Marvilde, Rood-Wit, RKVVO en UNA dit convenant. Alle andere Veldhovense sportverenigingen kunnen zich bij het convenant aansluiten.

VELDHOVEN - Veilig en met plezier sporten betekent dat iedereen elkaar met respect behandelt. En er alles aan doet om ongewenst gedrag te voorkomen. Dat geldt voor iedereen: verenigingen, toeschouwers en natuurlijk de sporters zelf.

Uitgangspunten

In het convenant zijn maar liefst 11 uitgangspunten opgenomen voor een veilige sportomgeving. Iedere partij heeft daarbij zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Zo brengen de verenigingen de afspraken onder de aandacht van hun leden, vrijwilligers en ouders. Ook stellen ze een veiligheidscoördinator aan en willen ze gezamenlijke afspraken maken over het royeren van spelers.

De gemeente neemt dit onderwerp mee in haar integrale veiligheidsbeleid en helpt verenigingen bij het uitvoeren van het convenant. De politie stelt onder meer een aanspreekpunt aan bij wie de verenigingen terecht kunnen.

3 jaar

Dit convenant is een van de actiepunten uit het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Veldhoven. Het convenant geldt voor 3 jaar. Daarna wordt onderling en gezamenlijk bekeken of het nodig is om het convenant ‘Veilig en sportief sporten in Veldhoven’ voort te zetten.

Vraag die zich evenwel nu vooraleerst voordoet is, welke andere van de Veldhovense sportverenigingen zich nog bij het convenant willen aansluiten.

De nieuwe Sportraad is óók een van de speerpunten uit het Lokale Sportakkoord van de gemeente Veldhoven. Dat richt zich voornamelijk op het versterken van de sportomgeving in de breedste zin van het woord.

Lokaal Sportakkoord

Van de redactie.

Veilig en met plezier sporten betekent elkaar respecteren

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden