<p pstyle="PlatteTxt">De raad heeft de plannen afgelopen maandag &nbsp;21 juni besproken en neemt op 13 juli een besluit. &ldquo;We wilden dit kostte wat het kost voor de zomervakantie in de raad hebben, zodat we zo snel mogelijk de nieuwe werkwijze kunnen introduceren&rdquo;, aldus van Dongen.</p>

De raad heeft de plannen afgelopen maandag  21 juni besproken en neemt op 13 juli een besluit. “We wilden dit kostte wat het kost voor de zomervakantie in de raad hebben, zodat we zo snel mogelijk de nieuwe werkwijze kunnen introduceren”, aldus van Dongen.

(Foto: )

Andere aanpak van burgerparticipatie

“Inwoners hebben vaak het gevoel dat wij de belangen van initiatiefnemers vertegenwoordigen en dat heeft met onze manier van communiceren te maken. Daarom willen we duidelijker waar ze invloed op hebben en waarop niet, wat er met hun inbreng gebeurt en waarom we een bezwaar al dan niet gegrond verklaren.”

VELDHOVEN - Wethouder Mariënne van Dongen maakte met een werkgroep tijdelijke kaders voor burgerparticipatie rondom ruimtelijke ordening, die vooruit lopen op de nieuwe omgevingswet, waarin een betere burgerparticipatie sowieso wordt meegenomen. Onder meer de plannen voor fastfoodrestaurants in ’t Slot Oost en de plannen voor hoogbouw aan de Bossebaan leiden de laatste tijd tot verhitte discussies tussen burgers en gemeente. De nieuwe aanpak moet duidelijkheid bieden voor inwoners, maar ook voor ambtenaren en bestuur.

Format

“De kern van de omgevingswet is dat het initiatief altijd bij de initiatiefnemer ligt, maar we kunnen daar wel meer op sturen door een format met eisen voor participatie op te stellen voor complexe projecten of projecten met grote impact.” In het voorstel staat onder meer dat voor het indienen van een principeverzoek de omgeving moet worden geïnformeerd. Tot de omgeving worden alle adressen in een straal van 1 kilometer rondom het plan gerekend. Daarnaast publiceert de gemeente alle stukken op haar website, zodat ook mensen die daar (net) buiten wonen kennis kunnen nemen van die plannen.

“Hand in eigen boezem als college, wij hebben inwoners onvoldoende meegenomen in het feit dat er hier een enorme woningbouwopgave ligt. Tot 2024 moeten er 2.000 woningen bijgebouwd worden, maar wat betekent dat? In Veldhoven is weinig ruimte om te bouwen aan de buitenkant, dus zal dat tussen bestaande bouw moeten, waardoor je op sommige plekken de hoogte in moet om de aantallen te realiseren. Omdat we het daar nooit echt over gehad hebben met inwoners schrikken die zich kapot als er hoogbouw of fietsverbindingen moeten komen.”

Klankbordgroep

Van Dongen en werkgroep hebben het plan voorgelegd aan een klankbordgroep van 4 bezwaarmakers bij eerdere projecten. Een van hen is Joyce van Aalst, betrokken vanuit de omgeving van de Bossebaan. “Dit is een stap naar duidelijkheid. Het proces rondom de Bossebaan verliep buitengewoon beroerd. Achteraf hadden wij direct contact kunnen leggen met de ontwikkelaar, maar als burger weet je vaak niet waar je terecht kunt. Ook hoor je pas in een vrij laat stadium van dan al vergevorderde plannen. Het is goed als daar nu verandering in komt. Ik ben blij dat iemand dit oppakt. In de praktijk moet natuurlijk nog blijken hoe het werkt en er zijn altijd wel manieren om ergens onderuit te komen, maar we gaan vanuit een situatie waarin er nauwelijks iets mogelijk was voor de burger naar dit.”

College
steekt hand
in
eigen boezem!

Bianca Kuijpers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden