<p>Ruud Cramer en Ton van Overbeek maken zich hard voor de komst van meer seniorenwoningen. (Foto: Bert Jansen)</p>

Ruud Cramer en Ton van Overbeek maken zich hard voor de komst van meer seniorenwoningen. (Foto: Bert Jansen)

(Foto: )

Wanneer komt er garen op de klos?

Seniorenraad Veldhoven heeft het college van B&W van de gemeente Veldhoven een beleidsmanifest aangeboden waarin ze de gemeente vraagt te zorgen voor betaalbare seniorenwoningen. De Seniorenraad is belangenbehartiger voor Veldhovense senioren en vindt dat het (veel) te lang duurt voor de gemeente in actie komt. Ook vraagt de raad de gemeente VEldhoven om mee te mogen praten als het gaat om nieuwbouw of herontwikkeling.

VELDHOVEN - “We hebben vorig jaar advies gegeven aan de rekenkamer. Het was fijn dat we dat terugvonden in de rapportage van de rekenkamer, maar we zien nu veel publicaties over wonen, maar daarin zien we niet de dingen die wij zoeken."

"We zijn geen actiegroep die de barricaden opgaat om te zeggen doe wat wij willen, maar wij zijn van de inclusieve samenleving en de politiek is verantwoordelijk voor de inrichting van die samenleving. We maken ons een beetje zorgen over hoe dat nu gaat. Het manifest is omdat we willen dat er garen op de klos komt”, zegt voorzitter Ton van Overbeek van de Seniorenraad Veldhoven.

Doorgeschoten marktwerking

Van Overbeek zegt, dat er in Veldhoven niet veel ruimte meer is om te bouwen en dat ze bang zijn dat er wordt gebouwd voor degenen die het het beste kunnen betalen in plaats van dat er gebouwd wordt voor wat Veldhovenaren willen.
“In de zorg heb je een doorgeschoten marktwerking. Dat zien wij in de woonproblematiek ook”, zegt Ruud Cramer van de werkgroep wonen van de Seniorenraad.
Van Overbeek: "Als die inbreidingslocaties vergeven zijn, is het voor de senior niet meer mogelijk om in de context waar hij nu woont een woonvorm te kiezen die beter past bij zijn levensfase. Dat zou een gemiste kans zijn.”

Behoeften inventariseren

De Seniorenraad zegt in het manifest onder meer dat ze wil dat er een actueel woningbeleid komt dat rekening houdt met toekomstige behoeften en dat er een onderzoek komt naar die behoeften.

Cramer: “We zouden per wijk de behoeften van senioren willen inventariseren én of ze dat ook kunnen betalen.” Ook vraagt de raad om samenspraak voordat een bouwer is aangesteld. Nu zijn de bouwers verantwoordelijk voor samenspraak en dat biedt volgens hen minder marge om wensen te vervullen omdat die vaak al een financieel plaatje klaar hebben. Van Overbeek: “Ik kan me voorstellen dat er meer groepen zijn met wie er rekening moet worden gehouden en dat er daarom een soort belangentafel komt. Dat creëert ook wat draagvlak.”

Wethouder

De raad wil dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn. Ook geeft de raad aan, dat er op dit moment te weinig mogelijkheden voor ouderen zijn om door te stromen. Een betere doorstroming zorgt er voor dat woningen van ouderen beschikbaar komen voor starters of gezinnen. Naar aanleiding van het manifest wordt binnenkort nog een overleg met wethouder Hans van de Looij gepland.

Voor wie het wil lezen, het manifest van de Seniorenraad Veldhoven is te vinden op

www.seniorenraadveldhoven.nl/wonen

"We zijn geen actiegroep die de barricaden opgaat om te zeggen doe wat wij willen, maar wij zijn van de inclusieve samenleving en de politiek is verantwoordelijk voor de inrichting van die samenleving."

Bianca Kuijpers.

Seniorenraad

De Seniorenraad behartigt de belangen van de Veldhovense seniorengemeenschap. Deze belangen zijn: Minima, Senioren & belangenbehartiging, Wonen & Veiligheid, Zorg & Verpleging, Ontspannen & Bewegen, Eenzaamheid & Ontmoeting, Digitaal.

'We maken ons een beetje zorgen over hoe het nu gaat'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden