Burgemeester Marcel Delhez: 'Ik vind het belangrijk om dicht bij de inwoners en bedrijven te staan.'
Burgemeester Marcel Delhez: 'Ik vind het belangrijk om dicht bij de inwoners en bedrijven te staan.' (Foto: Bert Jansen).

‘Veldhoven heeft een eigen identiteit’

Veldhoven is 100 jaar oud. 100 jaar… Wat wàs Veldhoven? Wat is Veldhoven? Wat wórdt Veldhoven? In de aanloop naar de festiviteiten staat het Veldhovens Weekblad daarbij stil. In deze aflevering samen met Marcel Delhez, sinds november 2019 burgemeester van Veldhoven.

VELDHOVEN - Hoe lang woont u al in Veldhoven?

"Meteen na mijn installatie zijn we in Veldhoven komen wonen. Zo leer je zo snel mogelijk iedereen goed kennen, kun je verenigingen bezoeken enzovoorts. Van de ruim twee jaar in Veldhoven leven we alweer één jaar met de coronamaatregelen.

Hoe zou u Veldhoven beschrijven aan iemand die de plaats niet kent?

"Veldhoven heeft de karaktereigenschappen (cultuur) van een dorp maar de faciliteiten van een stad. We kennen een rijk verenigingsleven, kijken naar elkaar om én alles wat het leven aangenaam maakt is onder handbereik."

Wat vindt u het aantrekkelijke van Veldhoven en waarom? Waar komt u vaak en waarom/waarvoor?

"De Brabantse gemoedelijkheid aan de ene kant en de voorzieningen aan de andere kant in een heel groene omgeving is voor mij aantrekkelijk. Als je er je hele leven al woont, zal dat misschien niet (meer) opvallen maar als nieuwkomer is dat echt een aantrekkelijke combinatie. Wonen en werken kan hier in de directe omgeving heel goed gecombineerd worden. En als het dadelijk weer mogelijk is, dan bruist het weer van de activiteiten. Op grote en op kleine schaal. Je zult mij daar ook vinden. In deze tijd wandelen mijn vrouw en ik bijna iedere dag een uur. Dan leer je de mooie parken en wijken ook goed kennen. Overal zijn wel, soms verborgen, pareltjes te vinden."

Veldhoven telt nu ruim 45.000 inwoners. Zo houden of doorgroeien?

"We zitten in het centrum van de Brainport waar veel mensen willen werken en wonen. Daarnaast zoekt ook onze eigen jeugd naar een plekje in Veldhoven. Het ziet er naar uit dat ook de werkgelegenheid nog flink toeneemt de komende tijd. Als je mensen niet te ver naar hun werk wil laten reizen dan betekent dat het bouwen van woningen en een toename van het aantal inwoners. Daar zit natuurlijk wel een beperking aan. In een groei naar 50 duizend inwoners is voorzien. Of het daarna nog verder kan groeien, weet ik niet. Daar moeten we samen goed over nadenken."

Moet Veldhoven samengaan met Eindhoven? Waarom wel of waarom niet?

"Veldhoven heeft een eigen identiteit en is bestuurlijk in staat om zelfstandig te zijn en te blijven. Daar moet je wel aan blijven werken natuurlijk. Zodra wij als gemeentebestuur voor onze inwoners geen meerwaarde hebben, dan is wat mij betreft opgaan in een andere gemeente pas aan de orde. Om de regionale opgaves te realiseren, werken we nauw samen met alle gemeenten in het stedelijk gebied. En dat gaat goed. Samengaan heeft geen financiële voordelen en ik vind het belangrijk om dicht bij de inwoners en bedrijven te staan. Voor mij is samengaan dus zeker geen onderwerp van discussie."

Wat ontbreekt er nog in Veldhoven als u de blik op de toekomst richt, en waarom?

"Ik denk dat Veldhoven alles heeft wat het nodig heeft. Voldoende woningen bouwen is en blijft belangrijk om onze inwoners een plaats te geven."

Wat moet de komende honderd jaar zeker blijven in Veldhoven, en waarom?

"De vele verenigingen, het culturele dorpse karakter met de stedelijke voorzieningen en de vrijwilligers die dit mee in stand houden. Een gemeente waar we iets voor elkaar over hebben. Daar is Veldhoven heel sterk in."

Hoe ziet u de toekomst van Veldhoven in het algemeen?

"Veldhoven maakt in het stedelijk gebied het verschil door zichzelf te blijven. Een tikje Brabants eigenwijs maar wel samenwerkend met anderen."

Hoe ziet u de toekomst van Veldhoven vanuit uw burgemeesterschap?

"Ik hoop nog lange tijd in Veldhoven mee te mogen blijven bouwen aan de kernwaarden die Veldhoven de plek maken waar het fijn wonen en werken is. Dat wil ik niet alleen met de gemeenteraad en het college, maar ook met de inwoners en bedrijfsleven. We maken Veldhoven immers samen."

Heeft u een leuk idee voor de viering van het jubileum?

"Er zijn al heel veel leuke initiatieven voorbij gekomen. De ideeën die ik had, heb ik gedeeld met wethouder Van de Looij die het project aanstuurt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het, ondanks de coronamaatregelen, een mooi jubileumjaar wordt."

Ad Adriaans

'Overal zijn wel, soms verborgen, pareltjes te vinden'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden