Marieke van de Ven (links) en Nelly van de Ven-de Bruijn (midden) en museumdirecteur Hans Sonnemans.
Marieke van de Ven (links) en Nelly van de Ven-de Bruijn (midden) en museumdirecteur Hans Sonnemans. (Foto: Melvin van Liebergen L-Mount media)

Historische voorwerpen gezocht

Wat wil jij meegeven aan Veldhoven? Met een documentaire, expositie, stickerboek, theatervoorstelling en tijdcapsule gaat het 100-jarig bestaan van Veldhoven in 2021 niet ongezien voorbij.

VELDHOVEN - Om te zorgen dat het een eeuwfeest wordt voor én van alle Veldhovenaren, wil de organisatie iedereen de kans bieden om een bijdrage te leveren. Marieke Verbeek, initiatiefneemster van de tijdcapsule, en Hans Sonnemans, directeur van Museum ’t Oude Slot, stellen daarom de vraag: “Wat wil jij meegeven aan Veldhoven, nu en in de toekomst?”

Historische voorwerpen

Rondom het 100-jarig bestaan van Veldhoven wordt in Museum 't Oude Slot een tentoonstelling ingericht met verhalen en historische voorwerpen rondom vijf thema's: industrialisatie (denk aan sigaren, schoenen, textiel, wasserij, het KI-station in Oerle), religie (bedevaartsplaats Meerveldhoven, Sint Janstros of -markt, processies), sport, cultuur (Meester Rijken, A.P. de Bont, Jacques Cuijpers, gilde, harmonie, toneel) en gemeente (gemeentehuizen, politie, veldwachter, brandweer).

Museumdirecteur Hans Sonnemans: "Waarschijnlijk zijn er genoeg Veldhovenaren die thuis nog voorwerpen hebben die iets te maken hebben met deze thema's. Ook bij twijfel of iets wel historische waarde heeft, wil ik verzoeken aan mensen om contact met ons op te nemen. Het is toch geweldig als je jouw voorwerp uiteindelijk terugziet in ons mooie museum als onderdeel van de tentoonstelling en van het grotere verhaal over 100 jaar Veldhoven. En wie weet zijn bepaalde objecten zo bijzonder dat ze opgenomen kunnen worden in onze vaste Collectie Veldhoven. Dan genieten mensen er over 100 jaar nog steeds van!”

De tentoonstelling Veldhoven 100 Jaar staat vooralsnog gepland vanaf half september tot eind december 2021 in Museum 't Oude Slot in Veldhoven. Eén van de andere activiteiten in het kader van Veldhoven 100 Jaar is een tijdcapsule. Hierbij is de vraag, wat Veldhovenaren graag willen meegeven over het leven van nú aan de volgende generaties.

Tijdcapsule

Initiatiefneemster Marieke Verbeek: "De tijdcapsule wordt over 100 jaar geopend, als de gemeente Veldhoven haar 200-jarig bestaan viert. Hieraan kan ook iedereen een bijdrage leveren. Denk aan een handgeschreven brief met een mooie boodschap aan je achter-achterkleinkinderen of het levensverhaal van jezelf of van je ouders. Of een foto, boek of film die door jou is gemaakt of die indruk op jou heeft gemaakt. Alle inzendingen zijn van harte welkom. Zie het als een cadeautje aan toekomstige generaties

Het aandragen van objecten voor het museum of de tijdcapsule kan via Museum 't Oude Slot. Dat kan door te bellen met: 040-253 31 60. (Op donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

Of e-mail naar: info@museumoudeslot.nl.

Van de redactie

'Zie het als een cadeautje aan toekomstige generaties'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden