<p>Het CityCentrum van Veldhoven moet weer het kloppend hart van Veldhoven worden.&nbsp;</p>

Het CityCentrum van Veldhoven moet weer het kloppend hart van Veldhoven worden. 

(Foto: Bert Jansen)

CityCentrum: werk aan de winkel

Het functioneren van het Citycentrum in Veldhoven staat al lange tijd onder druk door de toename van de leegstand en afnemende bezoekersaantallen, wat door covid-19 nog verder versterkt is. Fontys Hogeschool Economie en Communicatie gaat aan de slag met een advies voor de gemeente Veldhoven hoe de transformatie van het Citycentrum het beste ingezet kan worden.

VELDHOVEN - Het Citycentrum beschikt over voldoende ingrediënten om op termijn weer het kloppende hart te worden van Veldhoven. Daarom wordt er nu ingezet op een transformatie van het winkelgebied. Daarbij komt dat er in de Brainportregio de nodige ontwikkelingen op stapel staan die dit deel van de regio aantrekkelijker maken.

Best practices

Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, gaat de gemeente Veldhoven niet alleen aan de slag met plannen voor transformatie van de binnenstad en vergroening, maar kijkt het ook naar 'best practices'. Veldhoven is immers niet de enige gemeente in Nederland met een vergelijkbare ontwikkeling, maar loopt in het doorpakken wel voorop. Enkele steden zijn op onderdelen al verder in dit traject, maar in de meeste stedelijke centra staat de aanpak nog in de kinderschoenen.

Studenten aan de slag

De gemeente Veldhoven heeft behoefte aan meer vergelijkende kennis en achtergronden om te kunnen gebruiken bij dit voor velen nog onbekende transformatie traject waar vrijwel geen ervaring over is. Studenten van Fontys opleiding Vastgoed & Makelaardij gaan daarom met docent-onderzoekers, onder leiding van retail- en vastgoedspecialist Peter ter Hark, onderzoeken wat het transformatieproces is van vergelijkbare kernen en situaties.

De Ondernemende Regio

Dit onderzoek valt binnen het lectoraat De Ondernemende Regio van lector Cees-Jan Pen. Het richt zich op het regionaal vestigingsklimaat en de regionale leefkwaliteit, niet alleen in de Brainport regio, maar ook daarbuiten.

Meer informatie over Lectoraat De Ondernemende Regio, zie:
https://fontys.nl/deondernemenderegio.


Meer weten over Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, zie:

https://fontys.nl/fhec/.

Meer informatie

Het Citycentrum weer het kloppende hart van Veldhoven

Van de redactie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden