<p>Welke herbestemming krijgen de kerken in Oerle, Zeelst en Veldhoven-Dorp? Komt er een gemeentelijke kerkenvisie?&nbsp; FOTO: Bert Jansen.</p>

Welke herbestemming krijgen de kerken in Oerle, Zeelst en Veldhoven-Dorp? Komt er een gemeentelijke kerkenvisie?  FOTO: Bert Jansen.

(Foto: )

Er is veel steun voor een kerkenvisie

Zo'n 1.000 Veldhovenaren hebben inmiddels de KBO-petitie getekend om het kerkelijk erfgoed van de gemeente veilig te stellen voor de toekomst door te komen tot een kerkenvisie. Nog tot 15 februari is het mogelijk voor dit project een subsidie aan te vragen. En om de petitie te ondertekenen.

VELDHOVEN - Heemkundestichtingen en KBO-afdelingen in Veldhoven voeren een gezamenlijk actie om het gemeentebestuur op te roepen tot een breed gedragen kerkenvisie te komen. Aanleiding is de onduidelijkheid ten aanzien herbestemming van de kerken in Oerle en Zeelst.

De onzekerheid rond de kerken in Oerle en Zeelst leidt tot veel onrust onder de inwoners. Maar ook in Veldhoven-dorp leeft het onderwerp. De Caeciliakerk wordt dan nu misschien nog niet te huur gezet, maar hoe lang blijft deze kerk gespaard?

Hot topic

In ongeveer 1 week tijd na publicatie van de oproep in met name deze weekkrant, is de petitie door zo'n 1.000 mensen ondertekend, is de Kerkenvisie ‘hot topic’ op social media en zijn op diverse plaatsen posters zichtbaar. Uit de reacties blijkt dat mensen het belangrijk vinden, dat de afzonderlijke dorpen in Veldhoven hun eigen identiteit houden. Een kerkgebouw is een belangrijk en bepalend element voor een dorpse uitstraling en een dorpsgevoel. Dat geldt ook voor sommige andere gebouwen, daarom te meer is het onbegrijpelijk waarom er geen gemeentelijke monumentenlijst in Veldhoven bestaat. En daarom vinden de inwoners van Veldhoven het van belang, dat er wordt nagedacht over de toekomst van hun kerkdorpen. Zij ondersteunen de oproep om hiervoor een kerkenvisie te ontwikkelen.

Samenhang

Een kerkenvisie gaat om het behouden van religieus erfgoed in brede zin. Om gebouwen die architectonische, geschiedkundige en sociale waarde hebben, te beschermen. Dit heeft dus niet alleen betrekking op de katholieke kerkgebouwen, ook de protestante kerken en kapelletjes horen in een kerkenvisie betrokken te worden. Het opstellen van een visie biedt de mogelijkheid om met allerlei partijen in gesprek te gaan. Kerkgebouwen worden niet afzonderlijk bekeken, maar in samenhang met andere (maatschappelijke) gebouwen en ontwikkelingen in een buurt. Op deze wijze is iedereen beter voorbereid op ontwikkelingen in de toekomst en kunnen er gedragen besluiten genomen worden op basis van een gemeenschappelijke toekomstvisie. Met een brief en een belronde laten de initiatiefnemers nogmaals de gemeente weten, dat zij nog tot 15 februari de mogelijkheid heeft om voor dit project een subsidie aan te vragen.
Tot maandag 15 februari kan ook de de petitie nog digitaal ondertekend worden. Zie www.kbo-zeelst.nl. Liever een papieren petitie? Bel dan Mieke van Lisdonk: (040) 253.96.63; Pieter Hermsen: (06) 30.931.591; of Gerard de Wilt: (06) 21.851.608.

Van belang is na te denken over de toekomst van de kerkdorpen

Van de redactie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden