Kortjes


Foto:

Kortjes

CityCentrum

VELDHOVEN - Op dinsdag 15 december heeft de gemeenteraad de verordening BIZ Citycentrum vastgesteld. Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in het en de lasten evenwichtig te verdelen. Een BIZ wordt door ondernemers voor ondernemers opgezet en heeft een looptijd van 5 jaar. Voorwaarde voor de BIZ is het uitvoeren van een draagvlakmeting onder ondernemers. Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft het reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Veldhoven 2021-2025 vastgesteld. Het reglement geeft duidelijkheid over de procedure rondom de uitvoering van de draagvlakmeting en waarborgt dat deze objectief en transparant wordt uitgevoerd.

Subsidies

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven besluit:
1. 7.652 euro toe te kennen aan Pleegzorggedoe.nl voor de Website vraag en aanbod gezins(vorm)plaatsen;
2. 7.500 euro toe te kennen aan Plusteam Geldrop-Mierlo voor onderzoek netwerk plaatsingen;
3. 15.000 euro toe te kennen aan de Stichting Meeleefgezin voor de start binnen tenminste één gemeente in deze regio;
4. 217.160 euro toe te kennen aan Buurtgezinnen voor twee proeftuinen in Eindhoven en in De Kempen;
5. 57.750 euro toe te kennen aan De Levgroep/Combinatie jeugdzorg voor de inzet van steunouders ter ontlasting van pleegouders;
6. 57.520 euro toe te kennen aan Topaze voor Familiemodel-Hub Communities in de Kempen.
Door deze projecten kunnen er meer vormen van gezinsgerichte opvang worden ingezet voor kinderen en jongeren met problemen. Daarnaast dragen de projecten bij aan het voorkomen of bekorten van uithuisplaatsing naar een residentiële setting.

Mandaat

VELDHOVEN - Om efficiënter besluiten te nemen, mandateren het college en de burgemeester bevoegdheden aan de ambtelijke organisatie. Dit betekent dat een ambtenaar een bepaald besluit mag nemen. Jaarlijks stellen het college en de burgemeester een geactualiseerde mandaatregeling vast.

Controle

VELDHOVEN - In aanloop naar de jaarrekeningcontrole 2020 heeft de accountant een tussentijdse controle uitgevoerd. Dit biedt de gemeente de gelegenheid om haar werkprocessen te verbeteren. Het college van B&W van de gemeente Veldhoven informeert de raad hierover.

Bedrijven- terreinen

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven stelt de gemeenteraad voor een nieuwe verordeningInvesteringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties vast te stellen. Dit fonds investeert in een betere kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen. Zo draagt ook Veldhoven bij aan het versterken van de regionale economie.

Meldpunt

VELDHOVEN - "Ondernemers gaan kapot en Rutte moet nog overleggen?", stelt Rien Luijkx van Burgerpartij Veldhoven. Als lokale fractievoorzitter en Code Oranje kandidaat-Kamerlid heeft Luijkx heeft grote zorgen over de effecten van de corona maatregelen op de economie. Hij roept dan ook op tot het ondertekenen van het meldpunt getroffen ondernemers via: meldpuntondernemers@wijzijncodeoranje.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden