KBO-petitie: Bescherm ons kerkelijk erfgoed


<p>Petitie om ONS kerkelijk erfgoed te beschermen. FOTO: Stock.</p>

Petitie om ONS kerkelijk erfgoed te beschermen. FOTO: Stock.

(Foto: )

KBO-petitie: Bescherm ons kerkelijk erfgoed

KBO afdelingen in Veldhoven starten een petitie om het kerkelijk erfgoed in Veldhoven te beschermen Het voornemen van het parochiebestuur om de Katholieke kerken van Zeelst en Oerle via Funda te huur te zetten heeft tot veel onrust in Veldhoven geleid. Wat gaat er nu met de kerkgebouwen gebeuren? Mag iedereen het huren en voor alles gaan gebruiken? Het heeft al tot een aantal publicaties in de lokale media geleid.

VELDHOVEN - Cultuurhistoricus dr. Gerard Rooijakkers pleit in het Eindhovens en op de website van het Veldhovens Dagblad voor een duidelijke Kerkenvisie. Hij maakt in dit artikel onderscheid tussen het private eigendom van de kerk dat bij het bisdom ligt en het communale eigendom, dat bij de Veldhovens gemeenschap ligt. De KBO afdelingen in Veldhoven zijn het met zijn stelling eens. Jarenlang werden de kerken als het eigendom van de 4 kerkdorpen beschouwd, samen werd de kerk opgebouwd en onderhouden. Natuurlijk lag het juridische eigendom bij het bisdom, maar moreel gezien waren de kerken van Meerveldhoven, Oerle, Veldhoven-dorp en Zeelst. Daarom komt de KBO nu in actie, met een actie gericht op ‘Bescherming van ONS kerkelijk erfgoed’.

Bescherming

De kerken waren de plek waar mensen samenkwamen. Een plek waar men de liefde bezegelde met een huwelijk, waar men dankbaar een nieuw leven vierde met de doop, waar men troost vond bij elkaar bij ziekte en dood. Het kerkgebouw bepaalde niet alleen het aanzicht, maar was ook de ziel van het dorp. De kerken zorgden voor onderlinge binding en boden bescherming. Diezelfde kerken hebben nu onze bescherming nodig! De KBO afdeling Zeelst heeft het voortouw genomen. Begrijpelijk, want in Zeelst is de situatie het ernstigst. De kerk van Veldhoven en Oerle beschikken nog over de status van Rijksmonument, de kerk van Meerveldhoven zal als parochiekerk beschermd worden, maar de kerk van Zeelst wordt door niemand in bescherming genomen.

Heilige Willibrorduskerk Zeelst

Al meerdere malen drong de Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis aan op het actualiseren van de lijst met gemeentelijke monumenten. De kerk van Zeelst zou hier ook een plek verdienen. Maar, ook hier laat het gemeentebestuur de gemeenschap in de steek. Onbegrijpelijk, volgens de KBO-Zeelst. Veldhoven viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en benadrukt daarbij het belang van de 4 dorpskernen. De burgemeester is trots op zijn ‘stad van dorpen’, maar ziet niet dat die dorpen dreigen te verdwijnen. Het zijn belangrijke elementen, zoals een kerkgebouw, die zorgen voor samenhang, een dorpse uitstraling en een dorpsgevoel. Gezamenlijke aanpak Dit mag niet gebeuren volgens de KBO-Zeelst. Daarom hebben zij nu het initiatief genomen om samen met de KBO-afdelingen Heikant/Kelen, Meerveldhoven/d’Ekker, Oerle en Veldhoven/ Zonderwijk/ Look hun stem te laten horen aan de politiek. Zullen met ons pleiten voor een breed gedragen Kerkenvisie voor heel Veldhoven en de petitie overnemen.
Ook de drie heemkundekringen in Veldhoven - Zeelst Schrijft Geschiedenis, Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken en Historisch Oerle - staan achter dit initiatief en zullen ook van hun kant initiatieven nemen om de gemeente ertoe te bewegen een Kerkenvisie te ontwikkelen.
De eerste stap is een dringend verzoek aan het college van Burgemeester & Wethouders en gemeenteraad om een Kerkenvisie te ontwikkelen. Hoe zien we het kerklandschap in de toekomst? Zo’n visie gaat dus verder dan alleen de genoemde katholieke kerkgebouwen. Het geldt ook voor protestante kerken en kapelletjes.

Petitie

De KBO-afdelingen willen hun dringende verzoek kracht bij zetten door een handtekening actie onder de inwoners van Veldhoven. Iedereen kan zijn instemming laten blijken, door een petitie te ondertekenen. Dit kan digitaal op de website www.kbo-zeelst.nl
Concreet vragen de KBO-afdelingen de inwoners van Veldhoven akkoord te gaan met de volgende stelling: Wij willen ONS kerkelijk erfgoed beschermen. De gemeente Veldhoven moet in 2021 - samen met de inwoners van Veldhoven en de kerkelijke overheid - komen tot een breed gedragen ‘Kerkenvisie’.

Subsidie

De herbestemming van kerkgebouwen is geen Veldhovens vraagstuk. Op diverse plekken in het land worden initiatieven genomen. Het bisdom werkt hiervoor ook samen met de provincies. Zij pleiten voor een gemeenschappelijke aanpak: gemeenten, burgers en parochies zullen met elkaar tot een Kerkenvisie moeten komen. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er daarom ook al jaren een subsidiepot voor gemeenten om deze Kerkenvisie te ontwikkelen. De gemeente Veldhoven heeft hier echter nog geen gebruik van gemaakt, ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de Veldhovense heemkundekringen.
Tot maandag 15 februari 2021 is er nog één keer de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie uit het Gemeentefonds. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelt 25.000 tot € 75.000 euro (afhankelijk van het aantal gebouwen) ter beschikking. Daarmee kan het opstellen van een Kerkenvisie voor een groot deel worden uitbesteed. Als de gemeente Veldhoven hiervan gebruik wil maken, is er dus haast geboden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden