<p>Wim Meijberg klaagt over het gedrag van de leiders van de Veldhovense katholieke kerken en over de consequenties van hun gedrag. FOTO: PixaBay.&nbsp;</p>

Wim Meijberg klaagt over het gedrag van de leiders van de Veldhovense katholieke kerken en over de consequenties van hun gedrag. FOTO: PixaBay. 

(Foto: )

'Ontsla Uw management op staande voet!'

Al maandenlang heerst onrust in mijn hoofd. Onrust over het gedrag van de leiders van de Veldhovense katholieke kerken en over de consequenties van hun gedrag. Een gedrag dat de inwoners teistert.

VELDHOVEN - Hopelijk blijven Uw volgelingen geloven en blijven wie zich hebben afgekeerd U en Uw kerken respecteren. Mijn onrust vindt uiting in dit schrijven aan U. Daarin beperk ik me tot de leegstaande godshuizen Ze staan in het hart van onze wijken en hebben voor velen een intense betekenis. Voor de een het kunnen bijwonen van een eredienst; voor mij het thuiskomen in Veldhoven-dorp.
Wat wil ik U vertellen?
Een cri de coeur! Dat de kerken leeg lopen is voor U oud nieuws. Dat in 2015 vijf van de zes kerken sloten en twee hiervan voor de inwoners van Veldhoven een goede herbestemming hebben gekregen, weet U ook. Maar dat Uw management op aarde twee kerken op Funda plaatst om de gebedshuizen voor een commerciële prijs aan derden te verkwanselen, moet voor U een verbijsterende actualiteit zijn.
Uw leiders laten zien dat tools voor modern management, zoals betrokkenheid tonen en maken van verbinding, hen volkomen ontbreken. Daar waar de leegstaande kerken hun plek voor onze inwoners kunnen behouden, gaat Uw management de kerken losmaken. O Judas, verloochening bestaat nog. Uw gebedshuizen moeten terug in het hart van de Veldhovenaren.
Maar nee, Uw management gaat ons collectief goed aanbieden aan een markt die waarschijnlijk geen bijdrage levert aan de bewoners. En daar ligt mijn pijn.
Zijn er dan geen initiatieven door de bewoners, wijkraden, gemeente, profit en non profit organisaties van Veldhoven getoond? Jawel, maar die worden door Uw vertegenwoordigers met een ongekende arrogantie neergesabeld. Ondanks hun aanhoudende energie en veel tijd worden ze niet gehoord of niet als relevant voor onze gemeenschap gezien.
Een paar voorbeelden: Het project 'Huiskamer' voor Oerle, geïnitieerd door Huub Stroeks. De St. Jan de Doperkerk in Oers kan naar zijn idee een plek worden voor woon-/zorgeenheden, een ontmoetingsplaats voor iedereen. Een ruimte voor vitaliteit, gezondheidszorgvoorzieningen voor de buurt, crèche, winkelvoorzieningen. Er is zelfs ruimte voor een museum. Het plan is klaar en uitgewerkt.
Tweede voorbeeld: de Caeciliakerk in Veldhoven. Die kent een rijke kerkelijke en sociaal maatschappelijke geschiedenis, maar mag niet een toegevoegde waarde krijgen in relatie tot de Kromstraat en De Locht. Ondanks de grote inzet van zijn bewoners en wijkgebonden organisaties.
Mijn laatste voorbeeld is persoonlijk. Mijn in 2018 katholieke, maar niet in Veldhoven ingeschreven vrouw, wilde vanuit de H. Caeciliakerk haar uitvaart vorm geven. Een initiatief waarmee Uw kerk blij zou kunnen zijn. De belofte/wetenschap om minstens vierhonderd bewoners voor de uitvaart in Uw bijna lege kerk terug te brengen, moet U dankbaar maken. Maar Uw management zei nee. De Schalm als een collectief cultureel centrum heeft uitkomst geboden.
Te gek voor woorden toch, Heer? Hoever sta je als kerkelijke uitvoerders buiten de samenleving? De bisdommen willen de kerken alleen commercieel verhuren omdat ze centen willen. B&W als mogelijke reddende engel heeft geen zak met centen voor commercie. Terzijde. De kerken zijn privébezit van Uw bisdommen. Twee zijn rijksmonument en van de derde alleen de toren. Rijksmonumenten zegt dat je het gebouw niet mag veranderen, maar geeft geen plicht tot onderhoud. Verpaupering kan toeslaan. Verpaupering in de ziel van onze wijken.
Heer, ik roep Uw leiders op tot het vinden van een goede bestemming van het onroerend goed. Een bestemming die de inwoners van Veldhoven blij maakt en het geld van uw parochianen weer een toegevoegde waarde geeft.
Heer, het geloof in U is er, maar doe wat aan Uw vertegenwoordiging op aard. Leer hen te kijken en luisteren naar wat leeft en goed is. Laat ze handelen in de hoop dat uw teleurgestelde volgelingen hen kunnen vergeven. Wat velen door de eeuwen al hebben gedaan of niet...


En anders, ontsla Uw management op staande voet!

Wim Meijberg, inwoner Veldhoven-dorp.

'Te gek
voor woorden
toch,
Heer?'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden