KBO stuurt brandbrief aan het bisdom


<p>De heibel rond de St. Jan de Doperkerk in Oerle spitst zich toe op het gedwongen ontslag van koster Tiny Leijten.&nbsp;</p>

De heibel rond de St. Jan de Doperkerk in Oerle spitst zich toe op het gedwongen ontslag van koster Tiny Leijten. 

(Foto: ad)

KBO stuurt brandbrief aan het bisdom

Na de berichtgeving in deze krant over de ontstane situatie in Oerle rond de St. Jan de Doperkerk, krijgt de redactie van het Veldhovens Weekblad hierover wéér een brief in handen, ditmaal van KBO-afdeling Oerle en Kringbestuur KBO Veldhoven. Gericht aan bisschop De Korte van het bisdom Den Bosch waartoe Veldhoven behoort, gaat deze over het ontslag van Tiny Leijten, koster van de St. Jan de Doperkerk.

VELDHOVEN - De brief laat onder andere lezen:

'Excellentie, we hebben ons niet kunnen voorstellen dat er zó veel genuanceerde, maar vooral stevige reacties zouden volgen op de brief die wij op 21 december 2020 stuurden aan het parochiebestuur van Christus Koning rondom de kwestie van het op non-actief stellen van de heer Leijten in zijn functie van koster, acoliet en lector van de kerk Sint Jan de Doper in Oerle en al meer dan veertig jaar dienstbaar aan de Veldhovense Rooms Katholieke Kerk. (...). Dit is voor ons de druppel die een overvolle emmer doet overlopen!

'Er is hard, concreet en overlegbaar bewijs dat de heer Leijten Pastoor As op 17 december 2020 telefonisch heeft geïnformeerd en gesproken over de gezondheids- risico’s voor de bezoekers van de viering van de nachtmis. Het feit dat Pastoor As het advies van de heer Leijten niet wilde opvolgen is voor hem, in het kader van de veiligheid van voornamelijk oudere kerkgangers, reden geweest om de Bisschop te informeren. Daarbij heeft zeker de opmerking meegespeeld die pastoor As maakte tijdens dit telefoongesprek. Hij zei: “Ik heb niets met die slapjanussen van bisschoppen te maken, ik volg het beleid van de RIVM”!'

'De handelwijze van de heer Leijten was voor het Parochiebestuur van Christus Koning reden om hem op non-actief te stellen in zijn rol als koster, lector en acoliet van de Sint Jan de Doper kerk in Oerle. Wij eisen dat de heer Leijten per direct wordt gerehabiliteerd en dat zijn goede naam wordt gezuiverd.'
'Inmiddels is ook bekend dat andere vrijwilligers, vanuit solidariteit voor de heer Leijten, hun vrijwilligerswerk hebben opgezegd.'

'Pastoor As is er samen met het parochiebestuur in geslaagd om de Katholieke Kerk in Veldhoven in een aantal jaren bijna totaal te gronde te richten. Met zijn harde fundamentalistische aanpak, heeft hij zich totaal vervreemd van het merendeel van de parochianen. Het doel lijkt om telkens opnieuw en in allerlei toonaarden te vertellen dat er een vijand is. Deze is blijvend gevaarlijk, zeer machtig en kan niet bekeerd worden. In de Heilige Mis op 25 december jongstleden gebruikte pastoor As in zijn preek en mededelingen de volgende zinsneden: “We zijn in de macht van de bozen; je weet niet wie je kunt vertrouwen; verraders doen zich voor als goed, maar ze verraden ons!” Zijn optreden en woorden sluiten totaal niet aan bij de tijdgeest waarin wij nu leven! Hij zet mensen tegen elkaar op en doet soms stuitende uitspraken over groeperingen in onze samenleving. Hij heeft daarmee een grote groep gelovigen gekwetst en de parochie grotendeels geruïneerd. (...).'

'Onze Oerlese gemeenschap blinkt uit door wederzijdse zorgzaamheid en naastenliefde. Ze wil deze waarden ook voelen tijdens de kerkdiensten. Pastoor As heeft de meesten van hen uit de kerk gejaagd door zijn narcistische gedrag en verdraaiing van het woord van de Heer en zijn autoritaire attitude. (...).'

'(...). We doen nog één keer een beroep op u om de hiervoor beschreven casuïstiek vóór 1 februari 2021 op te lossen. Mocht dat niet gebeuren dan dwingt u ons om een eigen weg kiezen.'


Was getekend namens de KBO-Afdeling Oerle en het Kringbestuur KBO-Veldhoven

H.M.A. Stroeks,
MHA G.A.M. de Wilt.

Van de redactie.

Nieuwe kapelaan

Over de nieuwe kapelaan valt te lezen: 'Over de beslissing om kapelaan Beekman te benoemen tot nieuwe kapelaan voor de parochie Christus Koning zijn wij ook zeer verbaasd. Ook een persoon die bewezen heeft een splijtzwam te zijn (...).'

'We doen
nog één keer
een beroep
op u...'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden