Kortjes


Foto:

Kortjes

Calamiteuze stoffen

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven sluit aan bij de geactualiseerde regionale Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen. Daarmee kunnen drugsdumpingen in Veldhoven snel en efficiënt worden afgehandeld. Zo worden de risico’s voor de omgeving en het milieu zoveel mogelijk beperkt.

Hoogeind 25

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven wil meewerken om op het perceel Hoogeind 25 een kleinschalig recreatiebedrijf te vestigen. Het college geeft een aantal randvoorwaarden mee om ervoor te zorgen dat de nieuwe functie goed wordt ingepast in haar omgeving en rekening wordt gehouden met omwonenden.
De vervolgstap is dat het plan wordt aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met deze randvoorwaarden. Pas daarna wordt er een bestemmingsplanprocedure opgestart.

Nieuwstraat
15, 17 en 19

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft besloten om geen principemedewerking te verlenen aan een bouwplan voor een herontwikkeling van de percelen Nieuwstraat 15-17-19.
Wel wil het college meewerken aan het onder voorwaarden realiseren van woningbouw op deze locatie.

Broekweg 213 en 213A

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft besloten om geen principemedewerking te verlenen aan een bouwplan voor een herontwikkeling van het perceel Broekweg 213-213A.
Wel wil het college meewerken aan het onder voorwaarden wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op deze locatie.

Sondervick College

VELDHOVEN - Vanwege Covid-19 wil het Sondervick College een tijdelijke overkapping naast de gebouwen plaatsen, zodat leerlingen hieronder kunnen pauzeren. Het Sondervick College heeft hiervoor een financiële bijdrage gevraagd aan de gemeente.
Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft besloten geen financiële bijdrage te leveren aan het Sondervick College, omdat het de verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur is om te voldoen aan de Corona-maatregelen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden