Kortjes


Foto:

Kortjes

Zilverbaan

VELDHOVEN - Het college beantwoordt een vraag van de raadsfractie Senioren Veldhoven inzake de ontsluiting via de van de toekomstige locatie van Tuincentrum Coppelmans.
De beantwoording komt op de agenda van de raad te staan.

KFC

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven beantwoordt een aanvullende vraag van raadsfractie Senioren Veldhoven over de voorgenomen verkoop van het kavel aan de Heistraat/Zoom.
De beantwoording komt op de agenda van de raad te staan.

Ambitie-akkoord

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven heeft besloten akkoord te gaan met het Ambitieakkoord Wonen. Dit regionale akkoord gaat over de inzet van jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen.
Het doel is om deze vorm van jeugdhulp zo dichtbij huis als mogelijk te bieden.

Corona

VELDHOVEN - De Corona-crisis heeft een grote impact op Veldhoven. Het college van B&W vindt het belangrijk om het voorzieningenniveau in Veldhoven in stand te houden.
Voor partijen met financiële knelpunten door Corona en een maatschappelijke impact op een grote groep inwoners wordt maatwerk geleverd. Hiervoor is een afwegingskader met toetsingscriteria opgesteld.

OV 2019

VELDHOVEN/DEN BOSCH - 2019 was in veel opzichten een goed jaar voor het regionale openbaar vervoer in Noord-Brabant, zo blijkt uit een provinciale trendrapportage. De reizigersaantallen groeiden, de benuttingsgraad nam toe en de veiligheid verbeterde. Dit werd weerspiegeld in een toegenomen klantwaardering en minder klachten.
Gezien de Corona-beperkingen en hun impact wordt voor het jaar 2020 een duidelijke winstwaarschuwing afgegeven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden