Aanvullende antwoorden inzake de ontsluiting Coppelmans


<p>Tuincentrum Coppelmans aan de Sondervick. FOTO: Stock.</p>

Tuincentrum Coppelmans aan de Sondervick. FOTO: Stock.

(Foto: )

Aanvullende antwoorden inzake de ontsluiting Coppelmans

Senioren Veldhoven heeft antwoord gekregen van het college van B&W van de gemeente met betrekking tot verhuisplannen van Tuincentrum Coppelmans van de Sondervick naar een locatie aan de Schooterweg. Het college schrijft:

VELDHOVEN - '(...). U geeft aan dat u de verhuizing van het Tuincentrum toejuicht, gelet op de verkeersdrukte bij het huidige tuincentrum aan de Sondervick. Echter geeft u ook aan dat de Zilverbaan verkeersintensiever gaat worden dan de Sondervick en dat u daarom bezorgd bent dat niet alleen het Tuincentrum verplaatst wordt, maar ook het verkeersinfarct. Hieronder gaan we in op uw vragen.'
'Waarom heeft het college besloten om een ontsluiting via de Zilverbaan mogelijk te maken en bijvoorbeeld geen gebruik te maken van het afgesloten deel van de Knegselseweg?'
'Op 6 oktober jl. hebben wij besloten om in principe in te stemmen met een afslag (inrit) voor het Tuincentrum vanaf de Zilverbaan en een in- en uitrit aan de zijde van de Schooterweg. Hierdoor wordt de verkeersdrukte meer op de Zilverbaan geconcentreerd en worden de Schooterweg en Knegselseweg minder druk. De Zilverbaan is ruimer gedimensioneerd en kan daarom meer capaciteit aan. Ook is het Tuincentrum door een aansluiting via de Zilverbaan beter bereikbaar en logischer voor bezoekers uit de Kempen en komend vanaf de A67. Om er voor te zorgen dat de verkeersveiligheid wordt geborgd en dat er sprake is van een goede doorstroming hebben wij enkele voorwaarden gesteld die nu verder uitgewerkt moeten worden. (...). Door onder andere deze voorwaarden te stellen kan de doorstroming op de Zilverbaan gegarandeerd worden en wordt voorkomen dat er sprake is van verplaatsing van het ‘verkeersinfarct'. Bij de instemming van het college zijn ook alternatieven overwogen, zoals een variant waarbij gebruik wordt gemaakt van het afgesloten deel van de Knegselseweg. Echter bij een ontsluiting via de zuidzijde van de Knegselseweg zou ongeveer de helft van de beschermde bomenlaan verdwijnen, wat niet wenselijk is. Wij gaan er vanuit dat u met deze brief voldoende antwoord heeft gekregen op uw vragen.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden