Foto:

Kortjes

Dienstregeling van het OV

VELDHOVEN/DENBOSCH - De dienstregeling in Brabant wordt evenals in de rest van het land aangepast vanwege Corona. Dit jaar en ook in 2021 maken veel minder reizigers gebruik van het openbaar vervoer, waardoor ov-bedrijven inkomsten mislopen. De bedrijven krijgen geld van het Rijk om dat verlies te compenseren, maar die extra bijdrage dekt dat verlies niet helemaal. Om vraag en aanbod van reizigers en vervoer in evenwicht te brengen en de ov-bedrijven ook voor de toekomst financieel gezond te houden, hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen de dienstregeling aan te passen. Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat er geen unieke verbindingen mogen verdwijnen. Landelijk is afgesproken dat de nieuwe dienstregeling op zondag 3 januari 2021 ingaat.

Subsidie voor Van Gogh

VELDHOVEN/DENBOSCH - De provincie verleent een subsidie voor het projectplan, de ideevorming en een haalbaarheidsstudie voor de Van Gogh Homeland Experience. Hiervoor stelt de provincie een bedrag van 200.000 euro beschikbaar. Het project sluit aan op het Van Gogh-aanbod in Brabant en geeft de provincie een nog sterkere positie als internationale Van Gogh-bestemming. De provincie gaat in overleg met de regio’s over hun bijdrage aan deze fase van het project.

Brainportlijn

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Brabantse overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen De Brainportlijn ontwikkelen. Een nieuw innovatief vervoersysteem dat alle Brainportcampussen rondom Eindhoven met elkaar en met regionale werklocaties moet gaan verbinden, en via Eindhoven Centraal ook met nationale en internationale economische centra.
Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Brainport Development zijn de initiatiefnemers van het plan dat gesteund wordt door het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit Brainport Eindhoven. Het project is ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om in aanmerking te komen voor een bijdrage van ruim 1 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds.

Kopij insturen

VELDHOVEN - Pers- en nieuwsberichten voor het Veldhovens Weekblad kunnen gestuurd worden naar

redactie.veldhovensweekblad@dpgmedia.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden