Foto:

Kortjes

Heers 27

VELDHOVEN - De gemeente heeft afspraken vastgelegd met de eigenaren van de percelen aan en nabij over de bouw van 2 woningen en het actualiseren van het bestemmingsplan. Zo komen de kosten voor de herontwikkeling en de bestemmingsplanprocedure voor rekening van de eigenaren.

BIZ

VELDHOVEN - Het College besluit medewerking te verlenen aan de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het CityCentrum Veldhoven om de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling in het CityCentrum te versterken.

Zilverackers

VELDHOVEN - Voor een goede ontsluiting van de woningen in het plangebied Zilverackers is het nodig om een woning met perceel aan te kopen. De gemeente heeft met de eigenaar inmiddels een koopovereenkomst gesloten.

Wijziging

VELDHOVEN - Door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet de Verordening sociaal domein worden aangepast. De gemeenteraad is hiertoe bevoegd. Daarom heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen de Verordening te wijzigen. De wijziging betreft het opnemen van een beslistermijn van 8 weken voor aanvragen schuldhulpverlening.

AED's

VELDHOVEN - De raadsfractie BurgerPartij Veldhoven heeft aanvullende vragen gesteld over de toegankelijkheid van AED's in de gemeente Veldhoven. Het college beantwoordt deze vragen. Dit antwoord wordt besproken in de eerstvolgende raadsvergadering.

Online MS dag

VELDHOVEN - Multiple Sclerose (MS) is de meest invaliderende ziekte onder jongeren. Het is een zenuwslopende en onzekere ziekte. Om mensen met MS en hun omgeving te voorzien van alle actuele informatie over medicatie, behandelmethoden, inzichten, onderzoeken en nieuwe plannen, is afgelopen zondag 8 november de jaarlijkste Nationale MS Dag gehouden. Volledig corona-proof en voor het eerst online. In plaats van rijden naar een locatie, konden deelnemers heel makkelijk vanuit huis inloggen via een persoonlijke link.

Kopij insturen:

redactie.veldhovensweekblad@dpgmedia.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden