<p>Op een macro-foto van een vlieg vallen vooral de facetogen en het behaarde lichaam op, waarmee hij zich onderscheidt van een mug. FOTO: Maurice Jonas.&nbsp;</p>

Op een macro-foto van een vlieg vallen vooral de facetogen en het behaarde lichaam op, waarmee hij zich onderscheidt van een mug. FOTO: Maurice Jonas. 

(Foto: Maurice Jonas)

Vliegen en muggen lastig én nuttig

In het voorjaar is er in de vlindertuin bij het IVN-gebouw in Veldhoven aan het Ariespad een enorme hoeveelheid vliegen aangetroffen; althans het leken vliegen. Ze zijn zwart, tamelijk groot en hun pootjes lijken onder hun lijfje te bungelen, alsof ze die amper mee kunnen nen nemen in hun vlucht; ze vliegen traag en ook niet heel hoog.

VELDHOVEN - Het blijken maartse vliegen te zijn, die in de volksmond rouwvliegen genoemd worden. Ze komen in het voorjaar massaal uit de grond.
De larven leven in de grond van organisch materiaal. Ze hebben een belangrijke functie bij de afbraak van organisch afval: het zijn compostvormers. Doordat ze een tamelijk fors lichaam hebben met wat haren erop, worden ze vliegen genoemd. Maar in werkelijkheid zijn het muggen!
Natuurlijk kent iedereen de gewone steekmug, waarvan alleen de vrouwtjes steken. Het bloed dat ze daarbij opzuigen hebben ze heel hard nodig om de eitjes in hun buik tot ontwikkeling te laten komen. Eitjes worden vervolgens in stilstaand water gelegd alwaar dan de larven groeien. Na verpoppen, vlak onder de oppervlakte, komen de volwassen muggen uit.

Langpootmuggen

De vrouwtjes van de langpootmug leggen in de herfst de eitjes in de grond. De larven, emelten genoemd, overwinteren daar. Na verpopping komt de eerste generatie muggen in het voorjaar uit de grond gekropen. Zij leggen nog vóór de zomer hun eitjes. Daaruit ontwikkelt zich datzelfde jaar nog een tweede generatie langpootmuggen. Die vliegen in de herfst dan in grote aantallen uit.

Vleesvlieg

Vliegen kunnen er heel divers uitzien. De huisvlieg kennen we allemaal. De wijfjes leggen hun eitjes in mest; daar komen de larven, maden, uit. Deze verpoppen zich en na enige tijd kruipen de volwassen vliegen uit de pophuid.
De totale levenscyclus duurt slechts 2 weken. Er zijn dan ook meerdere generaties vliegen per jaar mogelijk. Vleesvliegen leggen de eitjes in vleesresten en aas, waar de maden groeien. De metaalachtige, groene en blauwe vleesvliegen leggen hun eitjes soms in open wonden bij vee.
Veel vliegensoorten hebben iets te maken met vuil en afval. Daarom vinden we deze insecten veelal maar erg vieze diertjes. Echter, ze zijn erg nuttig bij de afbraak van organisch materiaal.

Zweefvliegen

Er zijn ook mooie vliegen: zweefvliegen. Ze hebben een opvallende vlucht van afwisselend stilstaan en wat verder vliegen: snel en schokkend. Ze hebben vaak een geelzwarte kleur, wat van levensbelang is voor deze soorten. Ze lijken een beetje op wespen, maar ze zijn ongevaarlijk. Vogels denken dat het wespen zijn en bang als ze zijn voor een steek, mijden ze de zweefvliegen voor alle zekerheid. Dit verschijnsel heet mimicry: als je gevaarlijk lijkt, word je minder snel opgegeten.

www.ivn.nl

IVN VEV

Vliegen en muggen hebben maar 1 paar vleugels

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden