<p>Eric van Doren, fractievoorzitter GBV.</p>

Eric van Doren, fractievoorzitter GBV.

(Foto: )

Ingezonden

Eric van Doren, fractievoorzitter van de lokale politieke partij GBV in Veldhoven en tevens gebiedscoördinator bij de gemeente Eindhoven, heeft een brief gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders van Veldhoven. Deze is tevens gestuurd aan alle overige fractievoorzitters in Veldhoven en aan de lokale pers. De inmiddels verstuurde brief gaat over extra ondersteuning medewerkers handhaving.

VELDHOVEN - De fractievoorzitter van GBV schrijft aan het College van B&W in Veldhoven:

'Namens de GBV-fractie vraag ik de aandacht van uw college voor het volgende: Dat de Corona-pandemie een zware wissel trekt op onze gehele samenleving op heel veel terreinen, is een open deur. Iedereen neemt dit in het dagelijks leven waar. Zo ook, zonder wie of wat daarmee tekort te willen doen, op het gebied van de handhaving. Zeker niet een van de gemakkelijkste operationele taken in dit verband.'
'Duidelijk is dat wij als fractie dan spreken over de beleidsmatige resp. bestuurlijke aspecten en niet over de individuele prestaties. Wij vinden daarom dat het op zijn plaats is om extra aandacht te geven aan de speciale positie van onze handhavers. Medewerkers die aan de zijde van de politie momenteel - en al geruime tijd - frontwerk verrichten.'
'De GBV-fractie wil het college in overweging geven om in navolging van het besluit van de Minister van Veiligheid ten behoeve van de politie ook onze handhavers een vergelijkbare blijk van waardering te verstrekken.'
'Het is niet aan de fractie noch aan de raad om uitspraken te doen over wie wel of niet in aanmerking komt voor een dergelijke blijk van waardering en zeker niet over de inhoud en hoogte daarvan. Die bevoegdheid ligt bij de burgemeester en/of het college.'
'In het verlengde daarvan zou door het college overwogen kunnen worden om ook een passende blijk van waardering beschikbaar te stellen aan alle medewerkers, omdat ook zij extra inspanningen moeten doen in een tijd van thuiswerken om de gemeentelijke dienstverlening zo goed als het kan adequaat in te vullen. Denk bijv. aan een diner-bon, te verzilveren als het weer kan bij de Veldhovense horeca, zodat ook die weer een kleine impuls tegemoet kan zien. Maar ook dit laatste laten wij graag aan u ter afweging.'


Was getekend, namens de GBV-fractie, Eric van Doren.

Meer informatie over de lokale politieke partij GBV is te vinden op de onderstaande website

www.gbveldhoven.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden