Marc Mantz en rechts Léon Berkers. Perre van Beek was door omstandigheden verhinderd. (Foto: Bert Jansen).
Marc Mantz en rechts Léon Berkers. Perre van Beek was door omstandigheden verhinderd. (Foto: Bert Jansen). (Foto: Bert Jansen)

'Veldhoven heeft unieke sfeer'

Maart 2021 barst het feest los. Dan is Veldhoven 100 jaar oud. 100 jaar… Wat wàs Veldhoven? Wat is Veldhoven? Wat wórdt Veldhoven? In de aanloop naar de festiviteiten staat het Veldhovens Weekblad daarbij stil. In deze aflevering samen met 3 docenten van het Sondervick College.

Met wie hebben we het genoegen?

1e docent: "Perre van Beek, 42 jaar. Docent geschiedenis en manager onderwijs van havo-bovenbouw aan het Sondervick College. Sinds 2001 werkzaam aan deze school. Aanvankelijk in het prachtige gebouw aan de Locht, dat weliswaar aan vervanging toe was, maar een enorme sfeer had. Nu aan de Kempen Campus dat door de moderne uitstraling een hele andere sfeer uitademt."

2e docent: "Marc Mantz, en ik geef ruim 15 jaar aardrijkskunde aan leerlingen uit Veldhoven en omstreken op het Sondervick College en houdt me bezig met onderwijsontwikkeling. Met mijn vrouw Lianne en mijn twee dochters Steffi en Lena woon ik tegen Veldhoven aan, in Meerhoven."

3e docent: "Léon Berkers 43 jaar getrouwd met Marieke Kouwenberg en we hebben 2 kinderen Bram 8 jaar en Daan 6 jaar. Woonachtig in Zeelst op de Kruisstraat."

Hoe lang woon je al in Veldhoven?

Léon Berkers: "Ik woon al mijn hele leven in Veldhoven en sinds 5 jaar in Zeelst."

Perre van Beek: "Sinds 2013 ben ik weer woonachting in Veldhoven, samen met mijn vrouw en kinderen. Daarvoor heb ik kort al in Veldhoven gewoond. Ik vind het ongelooflijk leuk om oud-leerlingen en leerlingen tegen te komen. Ik voel me ontzettend op mijn gemak hier en zou graag in Veldhoven of omgeving blijven wonen.

Hoe zou je Veldhoven beschrijven aan iemand die de plaats niet kent?

Léon Berkers: "Als een moderne gemeente met een dorps karakter en als een gemeente waar ruimte geboden wordt om naast prettig te kunnen werken ook goed te kunnen ontspannen.

Wat vindt je het aantrekkelijke van Veldhoven en waarom?

Marc Mantz: "Ik fiets graag om door Zandoerle en langs de natuurlijke begraafplaats. De westkant van Veldhoven bevat mooie open en groene gebieden. Ook langs de Dommel zijn veel nieuwe fiets- en wandelpaden gemaakt, het is daar prachtig."

Veldhoven telt 45.000 inwoners. Zo houden of doorgroeien en waarom?

Marc Mantz: "Groei is mogelijk! Ook met behoud van het karakteristieke beeld van laagbouw in Veldhoven. Maar dan moet er slim en efficiënt worden gebouwd: Mijn leerlingen in havo 3 leer ik nadenken over hun wijk van de toekomst, ze moeten rekening houden met ontwikkelingen als individualisering en duurzaamheid. Ze bedenken slimme oplossingen, zoals Tiny houses waarin je onder de grond slaapt en bovengronds leeft.

Moet Veldhoven samengaan met Eindhoven? Waarom wel of waarom niet?

Perre van Beek: "Gezien de ontwikkeling van grote bedrijven in en om Veldhoven valt het moeilijk te voorkomen. Maar het is zo mooi dat de kernen van de dorpen nog zo intact zijn. Dat maakt dat Veldhoven een unieke sfeer heeft. Samengaan met Eindhoven zou dat grotendeels teniet doen. Doodzonde als die kleinschaligheid verdwijnt. Waar elders kan een oud-leerling de dj zijn op je bruiloft en wethouder zijn.

Wat ontbreekt er nog in Veldhoven als je de blik op de toekomst richt, en waarom?

Léon Berkers: "Voor mij is Veldhoven behoorlijk compleet qua aanbod. Wel hoop ik dat waar het groen kan blijven of zelfs uitbreiden daar de mogelijkheid voor blijft."

Perre van Beek: "Het CityCentrum als hart van de gemeente mag wel meer op de kaart komen."

Wat moet de komende 100 jaar zeker blijven in Veldhoven en waarom?

Marc Mantz: "Veldhoven heeft een hoge dichtheid aan woningen maar daar staat tegenover dat het wel allemaal laagbouw is. Vanuit geografisch perspectief zou ik pleiten om niet de hoogte in te gaan en alle groene open ruimtes in de stad te handhaven - of uitbouwen - om het ruimtelijke karakter van Veldhoven te behouden. Tevens is Veldhoven een paradijs voor kinderen met alle speeltuinen."

Hoe zie je de toekomst van Veldhoven in het algemeen?

Perre van Beek: "Ik hoop dat Veldhoven authentiek blijft in de zin dat het mooi laat zien dat uit veelheid een eenheid kan ontstaan zonder verlies van de eigen kern."

Hoe zie je de toekomst van Veldhoven vanuit je beroep, professie of passie?

Léon Berkers: "Momenteel werk ik met een aantal leerlingen die via een leerwerktraject een diploma beroepsgerichte opleiding volgen. Deze groep zal er altijd blijven en voor hen is het belangrijk dat ze gezien en gehoord worden. Juist om uitval te voorkomen is er nu een investering nodig om deze leerlingen een juiste plek te bieden."

Heb je een leuk idee voor de viering van het jubileum?

Marc Mantz: "Alle verbindingen tussen Veldhoven en locaties uit de hele wereld samen brengen op één wandkaart. Die kan dan mooi opgehangen worden in het stadhuis en in mijn klaslokaal!"

Perre van Beek: "Het zou mooi zijn als we met de viering van Veldhoven 100 jaar de plaats en gemeente meer op de kaart kunnen zetten."

Léon Berkers: "Een aantal festivaldagen organiseren voor de inwoners van Veldhoven. En zorgen dat alle doelgroepen van Veldhoven aan bod komen."

Ad Adriaans.

'Doodzonde
als die
kleinschaligheid
verdwijnt'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden