<p>Journalist en redacteur van de Volkskrant Fokke Obbema krijgt in 2017 een hartstilstand. Het is de basis voor zijn boek over De zin van het leven. FOTO: Bieb.&nbsp;</p>

Journalist en redacteur van de Volkskrant Fokke Obbema krijgt in 2017 een hartstilstand. Het is de basis voor zijn boek over De zin van het leven. FOTO: Bieb. 

(Foto: )

Traumatische gebeurtenis wordt boek

Journalist en redacteur van de Volkskrant Fokke Obbema krijgt in 2017 een hartstilstand. Hij is zeker een minuut dood en komt 36 uur later uit coma in het ziekenhuis. Hij heeft geen 'tunnel' gezien: "Niks, helaas." Behalve een aanvankelijke verwarring houdt niets over aan het incident.

VELDHOVEN - Obbema schrijft er een column over in de Volkskrant en vervolgens interviewt hij 40 uiteenlopende mensen over 'De zin van het leven'. Deze interviews zijn gebundeld in een boek met dezelfde titel.

Essentie

Obbema: "Ik vond de verhalen heel boeiend. Ik hoorde wekelijks een andere opvatting en het mooie daarvan is dat je je eigen mening daarover kan bijstellen en kan slijpen en vormen. Dat vond ik de waarde ervan en ik merkte dat dat bij lezers heel erg aansloeg. Door al die verschillende meningen konden ze hun eigen mening over wat zij zelf als de essentie van het bestaan zien scherper krijgen."
Obbema ziet de zin van het leven vooral besloten in de verbinding met de ander. De manier waarop die verbinding tot stand komt kan heel divers zijn. "Ik schreef een boek dat door tienduizenden mensen werd gelezen, dat is ook een vorm van interactie of een verbinding met de ander. Maar dit kan ook gewoon zijn als je in de natuur loopt en je voelt je verbonden met een groter geheel. Of jezelf als vader zien. Het kan op veel verschillende manieren zijn. Dat het daarom draait in het bestaan vond ik wel interessant en belangrijk, zeker in een tijd waarin we leven met de nadruk op de autonomie van de mens en zijn eigen ontplooiing waarbij het individualisme toch wel de boventoon voert. De vraag is wat doe je met dit leven, wat is de essentie. Dat is dus het mooie, dat dat bij iedereen anders is. Het is niet meer zoals vroeger dat het ons 'van bovenaf ' wordt gedicteerd, zoals dat door de religies gebeurde. Waar overigens niets mis mee is als dat je houvast is in het leven. Ik heb dat houvast gezocht via deze interviews en kom dan uit op het belang van de verbinding met de ander en de verschilllende manieren waarop dat gestalte kan krijgen."

Restschade

Wat is er met hem zelf gebeurd na de hartstilstand? "De hartstilstand zelf is een traumatische gebeurtenis geweest, zeker ook voor mijn familieleden en ik ben dus ook niet dankbaar dat ik hem gekregen heb. Maar er zijn daarna wel dingen gebeurd in mijn leven die positief zijn, zoals de interviewserie, het boek dat verschenen is, de optredens die daaruit voortvloeien. Dat ik door mijn omgeving anders wordt gezien en gewaardeerd, leuker volgens mijn vrouw, dat is natuurlijk ook positief."
De hartstilstand is destijds vooral veroorzaakt door stress en dat speelt Obbema nog steeds parten. Vrij snel na deze gebeurtenis is hij weer gaan sporten, waarbij hij zichzelf beter in acht neemt. "Er is

'De vraag is
wat doe je
met dit leven,
wat is
de essentie'


gelukkig geen 'restschade', wat bij veel anderen wel het geval is, getuige een boek van fotograaf Janita Sassen, waarin ik een voorwoord heb geschreven."

'Ik vond de verhalen heel boeiend. Ik hoorde wekelijks een andere opvatting en het mooie daarvan is dat je je eigen mening daarover kan bijstellen en kan slijpen en vormen.'

Tonnie Wesseling

Waar en wanneer?

Fokke Obbema wordt dinsdag 27 oktober in Theater de Schalm geïnterviewd over 'De zin van het leven' door schrijver Kees Beekmans van 20.00 tot 22.00 uur. Toegang 10,00 euro en 7,50 euro voor bibliotheekleden op vertoon van hun biebpas.

'Er is gelukkig geen 'restschade''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden