Foto:

Kortjes

Erespelden

VELDHOVEN - Maandag 5 oktober is door wethouder Jeroen Rooijakkers de gemeentelijke Erespeld uit aan Christa van Egmond-Rabenalt (67) en mevrouw Jolanda Rademaker-Stoel (57). De uitreiking van de beide gemeentelijke onderscheidingen is geweest tijdens een werkoverleg van Wereldwinkel Veldhoven.
Christa van Egmond-Rabenalt is van oktober 2003 tot oktober 2020 vrijwilligster bij de Wereld Winkel in Veldhoven. Ze heeft zich dus 17 jaar ingezet als vrijwilligster in Veldhoven.
Jolanda Rademaker-Stoel is van 2004 tot oktober 2020 vrijwilligster bij de Wereld Winkel en heeft zich 16 jaar ingezet als vrijwilligster in de gemeente.

JeugdzorgPlus

VELDHOVEN - Iedere gemeente moet waar nodig gesloten jeugdhulp kunnen inzetten. Deze vorm van jeugdhulp noemen we JeugdzorgPlus. Veldhoven wil nu en in de toekomst goede JeugdzorgPlus voor onze inwoners. Daarom heeft het college ingestemd met:
- de eindafrekening JeugdzorgPlus 2019.
- het visiedocumentJeugdzorgPlus Zuidoost Nederland 2021 en verder.
Samen met aanbieders vanJeugdzorgPlus voert de gemeente Veldhoven deze visie uit. Daardoor wordt de vorm van jeugdhulp verbeterd.
Daarnaast heeft het college het starten van het inkooptraject JeugdzorgPlus voor 2021 goedgekeurd.

Bossebaan

VELDHOVEN - Het college heeft haar goedkeuring verleend aan een contractovername van
Burgtbouw B.V. aan Bossebaan Veldhoven B.V. voor de ontwikkeling van een 4-tal appartementen complexen aan de Bossebaan.

MKB-vriendelijk?

VELDHOVEN - MKB-Nederland houdt een verkiezing, getiteld 'MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland'. De gemeente Veldhoven doet dit jaar hieraan mee.
De bedoelde verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Veel gemeenten weten namelijk niet, hoe groot hun doen en laten van in vloed is op het beleid van lokale bedrijven die belangrijk zijn voor onder ander economie en werkgelegenheid.
Verdient Veldhoven de titel van 'MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland'? Vul de vragenlijst in op

www.mkb.nl/vragenlijst-mkb-vriendelijkste-gemeente-veldhoven

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden