<p>Paul Prinsen: &#39;Het grote bouwbord bij de bouwplaats spreekt van &#39;nieuwbouw zwembad Den Ekkerman&#39; en tevens op de art impression&#39;. </p>

Paul Prinsen: 'Het grote bouwbord bij de bouwplaats spreekt van 'nieuwbouw zwembad Den Ekkerman' en tevens op de art impression'.

(Foto: )

Lokaal Liberaal is zeer teleurgesteld

Lokaal Liberaal blijft gekant tegen de nu lopende prijsvraag voor een naam van het nieuwe zwembad. 'Gemeente en stichtingsbestuur van zwembad Den Ekkerman denken dat ze zwemmen in het geld en blijven er desgevraagd bij dat ze een nieuwe naam willen voor het zwembad. Met alle kosten van dien', schrijft Paul Prinsen van Lokaal Liberaal in een nieuwe brief aan het college van B&W.

VELDHOVEN - De brief laat lezen: '(...). De voorbereiding van de bouw van het nieuwe zwembad Den Ekkerman heeft een lange en intensieve tijd geduurd. Dat had onder andere te maken met de slechte financiële situatie waaronder het vorige zwembadbestuur hun taken had teruggegeven aan de gemeente en de steeds stijgende bouw- en exploitatiekosten van een nieuw zwembad. Nu enkele jaren later kan het daarom nog niet hebben geleid tot zwemmen in het geld door het huidige zwembadbestuur.'
'Maar ook bij de gemeente zelf zitten we financieel in zeer zwaar weer... (...). Zowel bij zwembadbestuur als gemeente is het daarom zeer van belang goed op de centen te passen en vooral geen onnodige uitgaven te doen.'
'(...). Daarom is Lokaal liberaal zeer teleurgesteld dat zowel het bestuur van het zwembad als het college van B&W vasthouden aan (...) een nieuwe naam voor het in aanbouw zijnde zwembad met de onnodige extra kosten van dien. (...).'

Saillant detail is dat het grote bouwbord bij de bouwplaats spreekt van “nieuwbouw zwembad Den Ekkerman” en tevens op de art impression de naam Den Ekkerman reeds in het ontwerp van het gebouw is meegenomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden