Foto:

Kortjes

Intern controle plan 2020

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven controleert elk jaar haar eigen werkprocessen. Het doel is om de kwaliteit van het werk te verbeteren en fouten te voorkomen. De controles gebeuren volgens een jaarlijks plan. Het college van B&W heeft het plan voor de controles van 2020 vastgesteld.

SGE 2019

VELDHOVEN - Het college van B&W van de gemeente Veldhoven informeert de raad over de jaarlijkse Woonrapportage SGE 2019. Deze rapportage is opgesteld door de corporaties en gaat in op de verhuur van woningen via Wooniezie en Woonbedrijf. Betaalbare en passende woningen voor inwoners heeft de aandacht van de regio en van het college. Met de jaarrapportage krijgen we een beeld van de huidige situatie. We zien een dalende kans op het vinden van een sociale huurwoning. In Veldhoven is de gemiddelde zoekduur gestegen, en de gemiddelde inschrijftijd gedaald.

Parkeerbeleid CityCentrum

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven, bewoners en ondernemers werken samen aan een toegankelijk en levendig CityCentrum, ondersteund door een klantvriendelijk parkeerbeleid. Daarom kan winkelend publiek er binnenkort 2 uur gratis parkeren. Alle betrokken partners hebben de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn onder andere de financiële verplichtingen vastgelegd.
Het college van B&W stelt deze samenwerkingsovereenkomst vast.

Parkeer- verordening en -belasting verordening 2020

VELDHOVEN - Met betrekkking tot het nieuwe parkeerbeleid wat betreft het CityCentrum, gaat de gemeente Veldhoven hiervoor diverse blauwe zones invoeren op parkeerterreinen in het CityCentrum. Maar dan moet er wel wat gewijzigd worden in de Parkeerverordening en de Parkeerbelastingverordening. Het college van B&W stelt dan ook de gemeenteraad voor om deze verordeningen 2020 op dinsdag 27 oktober 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige verordeningen 2018.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden