Aanvullende vragen van Burgerpartij over AED's


<p>Burgerpartij Veldhoven heeft aanvullende vragen over toegankelijkheid AED&#39;s in Veldhoven. FOTO: PixaBay.</p>

Burgerpartij Veldhoven heeft aanvullende vragen over toegankelijkheid AED's in Veldhoven. FOTO: PixaBay.

(Foto: )

Aanvullende vragen van Burgerpartij over AED's

Rien Luijkx van de Burgerpartij Veldhoven stelt in een brief aan B&W van de gemeente Veldhoven aanvullende vragen rond de toegankelijkheid van AED's.

VELDHOVEN - De brief laat lezen: 'Geacht College, naar aanleiding van uw beantwoording op onze vragen d.d. 3 september 2020, hebben wij nog enkele aanvullende vragen. (...). Aanvullende vraag 1: Volgens onze gegevens is er dus wel AED-loze zone’s in Veldhoven. Klopt dit of heeft u andere informatie waaruit het tegenovergestelde blijkt?
'(...). Aanvullende vraag 2: Is het college bereid om voor de AED-loze zone’s, zoals aangegeven op de kaart van HartslagNu, AED’s ter beschikking te stellen?'
'(...). Aanvullende vraag 3: Is het college bereid om een communicatietraject op te starten waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 1. Het belang van AED’s en de inrichting van de zogenaamde 6- minutenzone’s. 2. De oproep aan de bewoners van de wijken van de AED-loze zone’s om, in navolging van andere wijken, crowdfundingacties te houden om er voor te zorgen dat er een AED aangekocht kan worden. 3. De oproep aan eigenaren/beheerders van niet aangemelde AED’s om deze alsnog aan te melden bij HartslagNU zodat ze toegankelijk worden voor de burgerhulpverleners.'
Het wachten is nu op antwoord van het college van B&W.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden