Wat doet college van B&W tegen een rattenplaag?


<p>Ratten gesignaleerd in Veldhoven. FOTO: PixaBay.</p>

Ratten gesignaleerd in Veldhoven. FOTO: PixaBay.

(Foto: )

Wat doet college van B&W tegen een rattenplaag?

Wim Peters van de lokale politieke partij VSA heeft B&W van de gemeente Veldhoven een brief gestuurd met vragen over de bestrijding van ratten. Hieronder volgt de verstuurde brief:

VELDHOVEN - 'Geacht college, gedurende dit jaar worden er in Veldhoven steeds meer ratten waargenomen. (...). Vanuit verschillende Veldhovense wijken wordt er melding gemaakt van overlast door deze plaagdieren. VSA heeft tijdens de algemene beschouwingen van 12 november 2019 een motie ingebracht. Wij hebben toen het college verzocht:
1. Burgers actief te informeren en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en aanpakken en
2. Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden.
Onze motie is toen door alle andere raadsfracties gesteund. VSA heeft de volgende vragen:
1. Is het college ervan op de hoogte dat er steeds meer ratten in Veldhovense woonwijken worden waargenomen en onze inwoners hiervan overlast ervaren?
2. Vindt het college ook dat dit een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn?
3. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan actie(s) uitgezet na de begrotingsbehandeling van 12 november 2019?
4. Hebben deze tot voldoende resultaat geleid of zal er snel ‘een tandje extra’ moeten worden bijgezet?'
Met belangstelling kijken wij naar uw antwoord uit. Namens VSA, Wim Peters

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden