Foto: PixaBay.

Kortjes

Appartementen

VELDHOVEN - De gemeente Veldhoven heeft afspraken vastgelegd met een initiatiefnemer om het realiseren van 9 appartementen op het perceel Burgemeester Van Hoofflaan 99 mogelijk te maken. De initiatiefnemer heeft voor deze ontwikkeling een omgevingsvergunning aangevraagd. Kosten, zoals planschades, zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Kempenbaan-Oost

VELDHOVEN- Om bedrijventerrein de Run beter bereikbaar te maken, past de gemeente Veldhoven het oostelijke deel van de Kempenbaan aan. Om deze werkzaamheden nabij randweg N2 mogelijk te maken, stemt het college van Burgemeester en Wethouders in met het ontwerpbestemmingsplan Kempenbaan-Oost.
Daarnaast is er een concept Definitief Ontwerp van de aanpassingen aan de weg. Deze wordt ter inzage gelegd.

Innovatie budget pleegzorg

VELDHOVEN - Regionaal is er vanuit het project Pleegzorg een innovatiebudget pleegzorg beschikbaar. De gemeente Veldhoven beslist namens de regio over subsidiëring vanuit dit budget. Het college past het bijbehorende toetsingskader aan. Daardoor kunnen nu alle organisaties die bij de pleegzorg betrokken zijn subsidieaanvragen.

Nieuwe naam voor zwembad Den Ekkerman

VELDHOVEN - Lokaal Liberaal heeft op 21 juli 2020 vragen gesteld over een nieuwe naam voor zwembad Den Ekkerman. Het college geeft in haar reactiebrief antwoord op deze vragen.

Adeldom verplicht

VELDHOVEN - Zondag 6 september staat de Immanuelkerk in het teken van 'verantwoordelijkheid nemen'. Ruzies en conflicten komen overal voor: thuis, op school en op het werk, in de politiek. Maar hoe los je ze op?
De viering in de Immanuelkerk aan de Teullandstraat begint zondag 6 september om 10.00 uur. Vooraf aanmelden verplicht; de viering kan ook via internet meebeleefd worden.

Simon Wijma T: (040) 254.42.36. Of M: (06) 55.853.121.

www.immanuelkerkveldhoven.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden