Jolanda Snelders de nieuwe directeur van Kringloop de Kempen: "In deze functie komen mijn drijfveren samen.” FOTO: Paula v. Overveld.
Jolanda Snelders de nieuwe directeur van Kringloop de Kempen: "In deze functie komen mijn drijfveren samen.” FOTO: Paula v. Overveld.

Jolanda Snelders nieuwe directeur Kringloop de Kempen

Maatschappelijk

Sinds woe.1 mei is Jolanda Snelders (50) de nieuwe directeur van Stichting Kringloop de Kempen. Hiervóór is ze directeur bedrijfsvoering geweest van de faculteit Mechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

VELDHOVEN - Jolanda over haar carrièreswitch: “Deze stap naar heel iets anders is een bewuste keuze vanuit mijn hart! Los van het feit dat ik initiatieven die verspilling tegengaan altijd al toejuich, heb ik een innerlijke drive bij te willen dragen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Daar zette ik me binnen de universiteit ook al voor in als trekker van de banenafspraak. Die zorgt ervoor dat mensen die buiten de boot dreigen te vallen, juist een werkplek geboden wordt. Dus hoe mooi is de overstap naar deze functie dan waarin beide drijfveren samenkomen en zelfs samenvallen met de missie van deze kringloopstichting!” 

Stabiliseren

De nieuwe directeur heeft al laten weten dat ze, na de snelle groei van de kringlooporganisatie - 6 vestigingen, waarvan 2 pop-up winkels, én 235 medewerkers - in eerste instantie vooral gaat inzetten op het stabiliseren hiervan. En om vanuit die basis de doorontwikkeling naar toekomstbestendige circulaire ambachtscentra voort te kunnen zetten. Jolanda Snelders, die naast haar werk graag haar hardloopschoenen aantrekt voor trailrun en een balletje slaat op de golfbaan, is begin mei Ton Dietvorst opgevolgd als die zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
“Ook al ben ik nog maar net begonnen en is er nog veel te leren, zie ik al dat Kringloop de Kempen een warme en hechte club is waar ik me nu al thuis voel. Ik heb veel zin in deze uitdagende functie”

Missie

Als stichting heeft Kringloop de Kempen geen winstoogmerk. Wat er verdiend wordt, gaat terug de organisatie in of wordt geschonken aan een goed doel zoals de Voedselbank. Zo kan de stichting nog meer mensen een steuntje in de rug geven en ervoor zorgen dat ze meedoen. Missie: Kringloop de Kempen wil bijdragen aan een beter (leef)milieu door spullen een tweede leven en mensen een tweede kans te geven en zo mee te helpen aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

Milieu-impact 

Jaarlijks wordt er ca.1 miljoen kg spullen ingezameld, wat ongeveer gelijk staat aan een vermindering van 1 miljoen ton aan CO2-uitstoot. 90% van ingezamelde spullen krijgt een verantwoorde herbestemming.