Minder kinderen geboren. FOTO: PixaBay.
Minder kinderen geboren. FOTO: PixaBay.

Aantal kindergeboorten is in 2023 gedaald

Maatschappelijk

VELDHOVEN - In Nederland zijn vorig jaar ruim 164.000 kinderen geboren, Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in 2023 in Nederland zo’n 164.000 kinderen geboren. Dat aantal bedraagt 3.500 kinderen minder dan in 2022 (167.500).
Tevens meldt het CBS dat in 2023 het gemiddelde kinderaantal per vrouw 1,43 is, het laagste cijfer tot nu toe.
In 2023 zijn ruim 75.000 vrouwen voor het eerst moedergeworden. In 2022 ligt dat aantal nog op 78.000 Moeders die voor het eerst een kind kregen waren gemiddeld 30,3 jaar. 37% van de geborenen was een 2e kind, 12% een 3e kind en 5% een 4e of volgend kind.
De meeste vrouwen die in 2023 kinderen hebben gekregen zijn tussen de 30 en 35 jaar; 117 kinderen per 1.000 vrouwen in die leeftijdsgroep. Per 1.000 vrouwen onder de 25 komen gemiddeld 10 kinderen ter wereld. Per hetzelfde aantal vrouwen maar dan van van 45 jaar of ouder, worden 8 kinderen geboren.
In 2022 ligt de gemiddelde leeftijd voor het 1e kind bij moeders in de Europese Unie op 29,7 jaar, tonen cijfers van het CBS. Vaders zijn gemiddeld 2,5 jaar ouder dan de moeders bij de geboorte van het 1e kind. In 2022 is die gemiddelde leeftijd voor vaders 32,8 jaar, wil het CBS.
Wat de gemiddelde leeftijd van vaders in 2023 is, is helaas vooralsnog niet bekend.
Meer info, op: cbs.nl