Afbeelding

Dumpingen tuinafval zijn schadelijk voor de natuur

Maatschappelijk

Veel mensen maken de tuin weer klaar voor het nieuwe groeiseizoen. Onkruid verwijderen, knippen, snoeien... Helaas belandt het tuinafval niet altijd in de GFT- container of op de gemeentewerf in Veldhoven.

VELDHOVEN - Natuurmonumenten (NM) ziet vaak dumpingen van tuinafval in de natuur. Dat zorgt voor grote problemen in de natuurgebieden. “Het is toch gewoon groen? Dus biologisch afbreekbaar? Dat is de meest gehoorde opmerking die wij krijgen als wij personen treffen tijdens het dumpen van tuinafval”, aldus Joris Hurkmans, boswachter bij Natuurmonumenten.
Een gevolg van het dumpen van tuinafval is dat invasieve exoten terecht komen in de natuur. Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en daardoor de inheemse oftewel de hier-voorkomende- soorten overwoekeren. In tuinafval uit vijvers kunnen exotische plantensoorten voorkomen, zoals grote waternavel en waterteunisbloem. Deze snelle groeiers overwoekeren de bestaande planten in vennen en beken. De oorspronkelijke waterplanten verdwijnen net als de waterdieren die van deze planten afhankelijk zijn.
Op het vaste land woekeren onder andere door het achterlaten van tuinafval soorten zoals bamboe of mahoniestruik. Deze snelgroeiende soorten gedijen goed in natuurgebieden en verdringen inheemse plantensoorten. Het bestrijden en verwijderen van deze woekerplanten kost jaarlijks veel tijd en geld.
“Afval levert ook risico’s op voor dieren die ervan eten, snoeiafval van bijvoorbeeld taxus is bijzonder giftig en heeft al tot de dood van menig dier geleidt. “Gesnoeide planten worden niet meer als giftig’ herkend door reeën, hazen of grote grazers die in onze natuurgebieden leven, vervolgt de boswachter zijn verhaal. “We willen graag dat mensen inzien wat de gevolgen zijn van het achterlaten van tuinafval in de natuur. Het is echt geen leuk gezicht om een jong en gezond dier vergiftigd te zien, je ziet dat ze een pijnlijke dood gestorven zijn.”

Toch echt anders

Veel van de favoriete tuinplanten stammen af van natuurlijke soorten. Denk daarbij aan hulst, wolfsmelk, maagdenpalm en madeliefjes. De soorten zijn gecultiveerd, geselecteerd op bepaalde eigenschappen, voor onze tuin. Door dumping van tuinafval neemt het aantal verwilderde sierplanten in de natuur toe. De gecultiveerde soorten, ook wel cultivars genoemd, kunnen zich mengen met inheemse soorten waardoor de oorspronkelijk inheemse soorten verdwijnen. “Daarom de herhaalde oproep om geen tuinafval te dumpen in de natuur. Tuingroen hoort in de GFT-container of op de gemeentewerf”, besluit Joris zijn verhaal.

Buiten beter

Wie een dumping van (tuin)afval ontdekt, kan dit melden meldt via de app van BuitenBeter. Met deze app kan je een foto doorsturen en je locatie doorgeven. De melding komt terecht bij de gemeente zij zorgt er voor dat de informatie terechtkomt bij de eigenaar van de locatie.

Natuur en milieu

Wie een dumping van (tuin)afval ziet kan dit melden via de app van BuitenBeter. Met deze app kan een foto en de locatie doorgestuurd worden. De melding komt terecht bij de gemeente Veldhoven en die zorgt er voor dat de informatie terechtkomt bij de eigenaar van de locatie.

Gesnoeide planten worden niet meer als ‘giftig’ herkend

Veel van de favoriete tuinplanten stammen af van natuurlijke soorten. Denk daarbij aan hulst, wolfsmelk, maagdenpalm en madeliefjes. De soorten zijn gecultiveerd, geselecteerd op bepaalde eigenschappen, voor onze tuin. Door dumping van tuinafval neemt het aantal verwilderde sierplanten in de natuur toe. De gecultiveerde soorten, ook wel cultivars genoemd, kunnen zich mengen met inheemse soorten waardoor de oorspronkelijk inheemse soorten verdwijnen. “Daarom de herhaalde oproep om geen tuinafval te dumpen in de natuur. Tuingroen hoort in de GFT-container of op de gemeentewerf”, besluit boswachter Joris Hurkmans. FOTO: NM.
Afval levert ook risico's op voor dieren. FOTO: NM.