De nieuwe wadi’s langs de Zilverbaan beginnen vol te lopen. FOTO: Gerard Lijten.
De nieuwe wadi’s langs de Zilverbaan beginnen vol te lopen. FOTO: Gerard Lijten.

Natte voeten aan de Zilverbaan

Maatschappelijk

IVN VEV

Water is zó belangrijk voor de natuur, de omgeving en voor onszelf. Na de zuurstof uit de lucht, is water een goede tweede. Vandaar dat dit stukje vooral gaat over water. Natuurlijk naar aanleiding van de natte herfst: de natste oktobermaand ooit gemeten! In combinatie met de droge zomers van de afgelopen jaren, ligt de oplossing voor de hand. Het water in de natte tijd opbergen om later te kunnen gebruiken.

VELDHOVEN - In de platte omgeving neemt waterberging als oppervlaktewater al snel veel plaats in, dus het regenwater in de bodem laten zakken om de grondwaterspiegel te verhogen is een belangrijke aanvulling. Dat is een uitstekende reden voor de gemeente om een 10-tallen jaren durend plan uit te voeren om de waterhuishouding van de stad toekomstbestendig te maken. In grote lijnen komt het erop neer dat nieuwe riolen het regenwater apart van het afvalwater wegvoeren naar wadi’s en beemden, in plaats van naar de waterzuivering. Daar heeft het tijd om in de grond te zakken en het grondwater op peil te houden.

Hooiland

De wadi’s zijn nieuw aangelegde lagere plaatsen in parken en langs wegen, maar de beemden zijn al in gebruik sinds mensenheugenis. Om ze als waterberging te gebruiken is echter nieuw. Vroeger waren de beemden in gebruik als hooiland, dat in de wintermaanden overstroomde doordat de sterk kronkelende beken het water niet zo snel konden afvoeren. Het water bracht wat voedingsstoffen met zich mee, goed voor de hooiopbrengst van de volgende zomer.
Ten zuiden van Veldhoven zijn de Dommelbeemden te vinden, die in de winter behoorlijk onder water komen te staan. Naast de - recent aangelegde - meanders neemt een stuw de taak op zich om de waterafvoer af te remmen. In een natte tijd zoals nu leidt dat tot de gewenste overstroming van het gebied. Vooral de westelijke rivieroever overstroomt, die ligt laag. De rechteroever is hoger, daar liggen de drogere graslanden.

Poelenloop

In het westen van Veldhoven, bij Zittard, loopt het stroompje de Poelenloop, dat uitkomt in de Gender. Tussen de nieuwe wijk Huysackers en de Poelenloop zijn wadi’s en beemden aangelegd als onderdeel van nieuwgevormde natuur. Het regenwater van de wijk gaat direct naar aangelegde laagtes langs de Zilverbaan en langs de Poelenloop.
Het water staat er ook nu nog niet hoog, dus er kan nog meer regenwaterafvoer naar toe. De verschillen in waterstand tussen zomer en winter en hoogte van het terrein geven het gebied, ook al is het niet erg groot een enorme diversiteit in plantengroei, vogels en andere dieren.

Vogelakkers

De op wat hogere grond aangelegde vogelakkers zijn een waar genot om eens in detail te bekijken. Eventueel met een verrekijker is een in de lucht stilstaande vogel te zien: de biddende torenvalk. Die heeft midden in het gebied een nestkast voor zichzelf gekregen. Zijn voedsel, de veldmuis, wordt aangetrokken door de zaden van de planten die op deze akkers groeien.
Ook voor trekvogels zijn de akkers een geweldige voedingsbron, groenlingen, kepen en vinken pakken daar graag een ‘graantje’ mee.

[Streamer:] Verschillen zorgen voor biodiversiteit

[Onderschrift foto]: De nieuwe wadi’s langs de Zilverbaan beginnen vol te lopen. Foto: Gerard Lijten

[Side 1]: Wadi is een Arabisch woord voor een droge rivierbedding in een woestijn, die alleen bij veel regen volloopt. In Nederland is het een voorziening voor de infiltratie van regenwater. Het is de afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Net als in de woestijn, loopt ook hier de wadi vol in de natte tijd.

[Side 2]: Een IVN-werkgroep doet regelmatig onderhoud in het gebied de Dommelbeemden. Bijvoorbeeld snoeien, kappen en wilgen knotten. De afgesnoeide wilgentenen worden gebruikt om een soort schutting te maken naast het pad op de oever van de rivier.

Arabisch woord

Wadi is een Arabisch woord voor een droge rivierbedding in een woestijn, die alleen bij veel regen volloopt. In Nederland is het een voorziening voor de infiltratie van regenwater. Het is de afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Net als in de woestijn, loopt ook hier de wadi vol in de natte tijd.

IVN-werkgroep

Een IVN-werkgroep doet regelmatig onderhoud in het gebied de Dommelbeemden. Bijvoorbeeld snoeien, kappen en wilgen knotten. De afgesnoeide wilgentenen worden gebruikt om een soort schutting te maken naast het pad op de oever van de rivier.

Verschillen
zorgen
voor
biodiversiteit

Natte voeten halen aan de Zilverbaan?