Het Rijk heeft er veel geld voor over om de sterke groei aan reizigers van het ov in de toekomst op te vangen, zoals in de Brainportregiostad Eindhoven. FOTO: PixaBay.
Het Rijk heeft er veel geld voor over om de sterke groei aan reizigers van het ov in de toekomst op te vangen, zoals in de Brainportregiostad Eindhoven. FOTO: PixaBay.

Miljoenen voor Knoop XL Eindhoven

Maatschappelijk

Van de redactie

De Rijksoverheid hoogt haar reservering van 469 miljoen euro voor de multimodale knoop rondom Eindhoven Centraal op met nog eens 48 miljoen euro. Dat bedrag was eerder al toegezegd, maar wordt nu opgenomen in de rijksbegroting van 2025. Daarmee is de volledige dekking van het eerder geraamde budget rond. 

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Dat en meer is afgesproken tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Het BO MIRT is een jaarlijkse vergadering waarbij het Rijk en verschillende regio’s afspraken maken over investeringen in bereikbaarheid. Vanwege de demissionaire status van het kabinet was het BO MIRT dit jaar een stuk soberder dan gebruikelijk. 

Sterke groei

De Provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven zijn blij met de toezegging voor de Knoop XL. Met de bijdrage wordt onder meer geïnvesteerd in een toekomstbestendig busstation en faciliteiten rondom het station voor fiets, taxi en deelvervoer. Zo kan de sterke groei aan reizigers van het ov in de toekomst worden opgevangen. Dat maakt de ontwikkeling van een nieuw, grootstedelijk woon- en werkmilieu in het hart van de Brainportregio mogelijk. Om de verkeersdruk richting ASML te verminderen, wordt op 3 trajecten een bus over de vluchtstrook mogelijk gemaakt. 

2 miljoen euro

Behalve over de Knoop XL zijn er onder meer afspraken gemaakt over het Realisatiepact Knooppunt Tilburg. In dat kader wordt de komende 4 jaar door Rijk en regio gezamenlijk 2 miljoen euro geïnvesteerd om dit knooppunt voor goederenvervoer beter te stroomlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen voor de renovatie van Sluis II en oplossingen voor een betere benutting van het Wilhelminakanaal. Bekijk de bijgevoegde kaart voor een overzicht van alle investeringen in Brabant. 

Kanttekening 

Bij dat mooie nieuws moet helaas ook een kanttekening worden geplaatst. Eerder dit jaar heeft het Rijk immers besloten de verdere uitwerking en uitvoering van de snelwegprojecten A2 Deil-Vugt, A58 Breda-Tilburg en Annabosch-Galder en A67 Leenderheide-Geldrop te pauzeren. 

MMMP’s

Daarom is in het BO MIRT afgesproken dat de komende maanden verder wordt gewerkt aan zogeheten Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakketten (MMMP’s). Dat gebeurt in de regio’s SRBT (Stedelijke Regio Breda en Tilburg), de stedelijke regio ’s-Hertogenbosch en de Metropoolregio Eindhoven.
Deze mobiliteitspakketten bevatten maatregelen die ervoor moeten zorgen dat deze gebieden goed bereikbaar blijven. De mogelijke maatregelen betreffen zowel weg-, water- als spoorwerkzaamheden, met aandacht voor alle vormen van (deel)mobiliteit én gedragscampagnes.

168 miljoen euro

De restbudgetten van de gepauzeerde projecten in deze regio worden hier mogelijk voor ingezet om de komende jaren de bereikbaarheid op peil te houden. In totaal gaat het om een bedrag van 168 miljoen euro. 

Grote impact

“Het eenzijdige besluit van het Rijk om deze cruciale snelwegprojecten te pauzeren, heeft een grote impact op de bereikbaarheid in Brabant”, zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders.

Investeringen voor busstation en aanpalende faciliteiten voor fiets, taxi en deelvervoer

“Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Daarom is het goed dat er nu een aantal vervolgafspraken op papier staan. Het zijn nu nog goede voornemens maar we hopen dat een nieuw kabinet volgend jaar concrete afspraken wil maken én investeringen wil doen waarmee we echt vooruit kunnen. Het Rijk blijft medeverantwoordelijk voor de bereikbaarheid van Brabant. Als het die niet kan verbeteren door te investeren in Rijkswegen, dan maar in maatregelen die het autogebruik verminderen.” 

Gelukkig wordt voor de A50 tussen Ewijk en Paalgraven wel een volgende stap gezet. De minister heeft een voorkeursbeslissing genomen voor de uitbreiding ervan. Daarover loopt een inspraakprocedure.         

Verkeersdruk bij ASML lager door 3 busroutes over vluchtstrook

Miljoenen voor Knoop XL Eindhoven