Patricia Kohlen: “Ik ga in op de diensten die wij kunnen bieden." FOTO: Bert Jansen.
Patricia Kohlen: “Ik ga in op de diensten die wij kunnen bieden." FOTO: Bert Jansen.

Deze ziekte treft steeds meer mensen

Maatschappelijk

Ad Adriaans

Bibliotheek Veldhoven en SWOVE verzorgen op maandag 20 november een informatieavond over de ziekte van Parkinson. Naast uitleg over de ziekte vertelt SWOVE wat ze kan betekenen als iemand met de ziekte te maken krijgt. De toegang tot de avond is gratis na aanmelding.

VELDHOVEN - Een studie van neurologische onderzoekers van een aantal ziekenhuizen laat zien dat gedurende de afgelopen 10 jaar het aantal patiënten met Parkinson met maar liefst 30% is toegenomen. Volgens de Parkinson Vereniging telt Nederland inmiddels ruim 63.500 mensen met deze ziekte of een parkinsonisme. De ziekte treft niet alleen ouderen. Van elke 3 patiënten is er 1 jonger dan 65 jaar. Er zijn ook steeds meer twintigers en dertigers die door de ziekte worden getroffen. 

Vertraagstand

Al met al reden genoeg om een informatieavond over deze ziekte te houden, vindt Patricia Kohlen, welzijnsadviseur bij SWOVE. “Er zijn al aanmeldingen binnen voor de avond. Kim Rijkelijkhuizen is Parkinsonverpleegkundige van het Máxima MC. Zij komt vertellen wat de ziekte van Parkinson is en wat parkinsonisme betekent. Ook wat er gebeurt in het brein en het lichaam als je te maken krijgt met Parkinson.”
Kenmerkende symptomen van Parkinson zijn onder meer beven en een moeizame start van bewegingen. “Alles gaat in de vertraagstand. Denk aan moeilijk overeind komen uit een stoel. Ook het reactievermogen wordt aangetast. Parkinsonisme is de dementievorm die gerelateerd is aan Parkinson. Niet iedereen die Parkinson heeft, krijgt dementie, maar velen wel.”        

Ondersteuning

Bewegen wordt een uitdaging met Parkinson, weet Kohlen. “Er zijn - geriatrische - fysiotherapeuten die daarvoor specifieke beweegprogramma’s aanbieden. De fysiotherapeut kan ook bij de persoon aan huis komen. Zo’n fysiotherapeut kijkt ook naar ondersteuningsmiddelen waarmee iemand met Parkinson goed kan blijven bewegen, zoals een hometrainer. Daarnaast is er de ergotherapeut. Die kijkt in huis mee om waar nodig dingen aan te passen en geeft tips aan de persoon met Parkinson. De ergotherapeut zit in de basisverzekering. Je kunt er per jaar 10 uur gratis gebruik van maken.” 

Collega-organisaties

Het laatste deel van avond gaat over wat SWOVE kan betekenen. “Ik ga in op de diensten die wij kunnen bieden. Zo kan ik als welzijnsadviseur een bezoek brengen om diensten als de maaltijdvoorziening en Samen de Dag Door onder de aandacht te brengen. Ook kan ik verwijzen naar een collega-organisatie als de Zonnebloem of Cordaad Welzijn voor bijvoorbeeld hulp bij het onderhouden van de tuin. Daarnaast zal ik wijzen op activiteiten voor de mantelzorger. We kijken wat de persoon leuk vindt of waaraan deze behoefte heeft. Daarna kijken we of we er een plekje voor kunnen vinden.” 

Evaluatie

Aan het eind van de avond, maandag 20 november, kan door de aanwezigen een evaluatieformulier worden ingevuld. Kohlen: “Daarin kunnen mensen aangeven waarover ze nog meer informatie wensen. Dat is voor ons nuttige input voor de 2e avond die volgende jaar op 11 april plaatsvindt.”

“Alles gaat in de vertraagstand. Denk aan moeilijk overeind komen uit een stoel. Ook het reactievermogen wordt aangetast. Parkinsonisme is de dementievorm die gerelateerd is aan Parkinson”

Aanmelden

De avond vindt maandag 20 november plaats van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Er moet wel voor worden aangemeld. Dat kan via e-mail aan p.kohlen@swove.nl of de website van de bibliotheek.

Nederland telt inmiddels ruim 63.500 mensen met Parkinson