Katholieke Plattelandsmeisjes. De namen van alle meisjes op deze foto zijn bekend bij het Erfgoedhuis Veldhoven. FOTO: Erfgoedhuis Veldhoven.
Katholieke Plattelandsmeisjes. De namen van alle meisjes op deze foto zijn bekend bij het Erfgoedhuis Veldhoven. FOTO: Erfgoedhuis Veldhoven.

Die mooie KPJ-sportdagen van weleer

Historie

Erfgoedhuis Veldhoven.

De Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) is in de jaren ‘20 van de vorige eeuw ontstaan uit de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). De activiteiten zijn destijds gericht op het kunnen runnen van een boerderij of een tuinderij en bestaan hoofdzakelijk uit het bijhouden van proefvelden, het ‘sleutelen’ aan landbouwwerktuigen en het verwerken van landbouwproducten. Daarnaast worden voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet, zoals de sportdagen.

VELDHOVEN - De hoogtijdagen van de sportdagen liggen in de jaren ‘70. In Noord-Brabant doen hier jaarlijks zo’n 10.000 jongeren aan mee. Ze gaan de competitie aan op de onderdelen muziekoefening, piramidebouw, touwtrekken, volksdans, atletiek en marcheren.

Met regelmaat

De provincie is opgedeeld in een groot aantal kringen. De afdelingen Zeelst en Oerle behoren tot kring Eindhoven. Elke kring organiseert jaarlijks 2 sportdagen, steeds door een andere afdeling. De beste afdelingen (dorpen) uit de verschillende kringen worden toegelaten op de jaarlijkse interkring. Vanaf de jaren ‘70 zijn het met name de dames van de dorpen Zeelst en Oerle die met regelmaat deelnemen aan de interkring. In tegenstelling tot de kringsportdagen is er op interkring geen sprake van enige rivaliteit tussen beide dorpen. Vaak gaat de deelnemers samen in een bus naar de interkring.

Ontwikkelingen

Door de jaren heen zijn er een aantal maatschappelijk ontwikkelingen van invloed geweest op de KPJ. Allereerst was er - en is er nog altijd! - een sterke daling in het aantal gezinsbedrijven in de land- en tuinbouw en daarmee ook het aantal bedrijfsopvolgers. Zo zijn er in Veldhoven vrijwel geen agrariërs meer actief.
Tegelijkertijd groeit in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 de bevolking op het platteland, die het inkomen niet direct uit de landbouw haalt. Steeds meer plattelandsjongeren zijn niet meer van ‘boeren kom-af’ en willen dan ook niet als katholieke plattelandsjongeren geïdentificeerd worden.

Tijden en activiteiten

In de jaren ‘70 en ‘80 zijn de activiteiten enorm veelzijdig. Naast de sportdagen is daar het enorm populaire handbal. Ook zijn er tal van culturele activiteiten met dans, cabaret en muziek. Maar ook uitwisselingen met andere afdelingen, zomerkampen, Amerikaanse fuiven, droppings, ophalen oud-papier, ploegwedstrijden tot het bouwen van carnavalswagens staan op de activiteitenkalender.
Met deze laatste worden eerste prijzen behaald in Veldhoven en ver daarbuiten tot in België aan toe. Menig senior in Veldhoven herinnert zich nog wel de papier snippers, die rijkelijk uit het confettikanon naar beneden dwarrelden. Voor de een prachtig! Voor een ander wat minder! Beide zijn ongetwijfeld waar!

Mooie tijd

Maar vergeet niet dat de jeugd met het bouwen van een carnavalswagen maanden ‘onder de pannen’ is. Bovendien zorgt het voor een groot saamhorigheidsgevoel.
Terugkijkend op al die activiteiten van toen, is het bovenal een fantastisch mooie tijd geweest in Veldhoven!

Verantwoordelijkheid

De KPJ is in die jaren een prachtige eigentijdse vereniging voor de jeugd, daarbij ook nog eens geleid door de jongeren zelf. De leiding van de vereniging is vaak niet ouder dan 18 tot 22 jaar. Dat maakt dat het kader al vroeg verantwoordelijkheid draagt voor leeftijdsgenoten. Veel kaderleden hebben daar later in hun arbeidzame leven veel profijt van.

Zit dat zo!

Eigenlijk is het bij de KPJ zo: ‘Datgene wat de jongeren aanspreekt wordt georganiseerd. Geef ze zelf de verantwoordelijkheid. Die kunnen ze best dragen.’

Het is bovenal een fantastisch mooie tijd geweest

Afbeelding