Van jaarmarkt in Oerle tot weekmarkt in het Citycentrum. FOTO: Erfgoedhuis.
Van jaarmarkt in Oerle tot weekmarkt in het Citycentrum. FOTO: Erfgoedhuis.

Op de markt is een gulden...

Historie

Erfgoedhuis Veldhoven

“Uiteraard is er een gemeentelijk Marktreglement,” zegt marktmeester Jeroen Sanders van de weekmarkt in het Citycentrum. “Maar de gezamenlijke marktkooplui hebben ook met elkaar praktische afspraken gemaakt. Zij kennen de regels en weten wat werkt in de praktijk. Zij hebben samen een volgorde vastgesteld wanneer iemand het plein op mag om zijn kraam op te tuigen of af te breken. Sommige kooplui beginnen al om half 6. Anderen komen pas tegen openingstijd met hun foodtruck.”

VELDHOVEN - Al in de 14e eeuw krijgt Oerle rechten en privileges van de landheer. Naast vrijstelling van tol in heel Brabant mogen er 7 jaarmarkten gehouden worden. De ‘moderne’ St. Jansmarkt is voor het laatst in 2014 gehouden. 

1e weekmarkt

Tussen 1952-1956 breidt de wijk d’Ekker zich uit tot in totaal 1.250 woningen. Er is grote vraag naar huizen voor de arbeiders van Philips en Daf. In oktober 1952 betrekken de eerste wijkbewoners hun huis aan de Lange Mees. Op het Klaverplein start de 1e weekmarkt in de Veldhovense geschiedenis. Op18 juni 1963 verhuist de markthandel naar het kerkplein. Met de leuze: ‘Kooplui en kopers, zet U allen Uw beste beentje voor’, verklaart burgermeester Ras de nieuwe markt aan de Burgermeester van Hoofflaan voor geopend.

Marktcommissie

Januari 1975 verschijnt een nieuw regelement voor de weekmarkt. Een commissie bestaande uit 3 marktkooplui, 2 vertegenwoordigers van klanten, 1 markmeester en 1 ambtenaar/voorzitter van de afdeling Cultuur, Onderwijs en Bijzondere wetten gaan in overleg lopende zaken regelen. De Marktcommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over onderwerpen en zaken betreffende het functioneren van de markt en/of die vallen binnen het werkgebied van de markt.

Uit de lucht

Wethouder voor milieu P. Mengde presenteert de milieubox voor chemisch afval op 1 oktober 1990 tijdens de weekmarkt aan de Burgemeester van Hooflaan. Een aantal parachutisten brengt de groene box naar de markt.

Naar het Meiveld

Op 6 oktober 2003 verhuist de weekmarkt naar het Meiveld. “Op maandag stallen de marktlieden hun waar voor je uit in hartje Veldhoven. Kortom, voor ieder wat wils! En de prijzen zijn voor elke portemonnee. De maandagse weekmarkt begint om 11:00 uur en duurt tot 16:30 uur.” 
Marktmeester Jeroen Sanders is door het college is aangesteld voor de behartiging van de dagelijkse gang van zaken op de markt. Hij ziet jaren geleden al dat er iets moet veranderen. “De markt loopt niet meer zoals hij eerder liep. Vooral de opstelling van de kramen is ongelukkig.” Sanders start met de marktcommissie een gesprek over een betere verdeling van de plaatsen, met groot succes.

Toekomst

Niet iedereen kan zo maar op de markt gaan staan. De eis is min. 40 maandagen en minstens 3 keer per maand aanwezig zijn. Belangrijk voor de continuïteit en herkenbaarheid. Ook de markt vergrijst. Ondernemers worden oud en animo hun zaak over te nemen is er vaak niet.

Op de markt is een gulden een daalder waard. Een nog niet vergeten reclametekst, maar jongeren weten niet meer dat een daalder anderhalve gulden was. “Wanneer je als marktkoopman niet onder de prijzen in de winkel kunt blijven, kun je je kraam beter te sluiten, geen droog brood te verdienen.”

Wees welkom

Het Erfgoedhuis Veldhoven wil belangstelling wekken en kennis vastleggen over de historie van Veldhoven en haar bewoners. Wellicht vindt U er antwoorden op vragen over uw persoonlijke geschiedenis. U bent welkom in onze heemkamer in de bibliotheek op do. en za.-morgen van 10.30 tot 12.00 uur.

Niet iedereen kan zo maar op de markt gaan staan

Afbeelding