Het boek is iedere donderdag- en zaterdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur ook in de Heemkamer van het Erfgoedhuis in de bibliotheek te verkrijgen. FOTO: Erfghoedhuis.
Het boek is iedere donderdag- en zaterdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur ook in de Heemkamer van het Erfgoedhuis in de bibliotheek te verkrijgen. FOTO: Erfghoedhuis.

Wegwijs in ‘ons’ mooie Veldhoven

Historie

Erfgoedhuis Veldhoven

Het Erfgoedhuis Veldhoven presenteert met trots een kloek boek van meer dan 300 pagina’s over de 800 straten in Veldhoven met hun betekenis en geschiedenis. Wegwijs in Veldhoven is een kijk, lees, zoek en wandel-boek met straatnamen als vertrekpunt. Historische informatie maar ook recente ontwikkelingen krijgen een plaats.

VELDHOVEN - Het idee voor een straatnamenboek ontstaat 15 jaar geleden bij Frans van Rooij. Hij legt in zijn eentje een indrukwekkende verzameling aan van feiten en naamverklaringen. In 2011 is de 1e versie van een boek klaar, maar het komt niet tot een publicatie.

Van Rooij komt in contact met heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis in de persoon van Jan Bressers. Samen boren zij nieuwe bronnen aan. In 2017 is er een manuscript, klaar voor publicatie. Fusiebesprekingen tussen heemkundekringen die leiden tot Erfgoedhuis en de afnemende gezondheid van Van Rooij zorgen er voor dat het boek wéér op de plank blijft liggen.
In 2022 start de werkgroep Straatnamenboek die het basis materiaal actualiseert en uitbreidt.

Wegwijs in het boek

Aan straten staan kerken, huizen, kunstwerken, gevelversieringen, markante bomen, waaraan verhalen verbonden zijn. Die informatie wordt in korte teksten met actuele en nostalgische foto’s aangeboden. Soms bestaat de mogelijkheid om door middel van QR-codes door te schakelen naar de site geheimenvanveldhoven.nl vol info over de Veldhovense historie, cultuur, natuur en kunst. De geheimen van ruim 180 locaties worden onthuld door middel van teksten, historische foto’s, video’s geluidsfragmenten en muziek.
Naast de tekst in het boek staan in de marge ook ‘klinkers’: korte teksten met wetenswaardigheden uit het dagelijkse leven van toen en nu en extra informatie over blikvangers zoals muurankers, bomen en kunstwerken.

Taak gemeente

Straatnamen kunnen vaak al eeuwenoud zijn, die van Veldhoven gaan terug tot de 16e eeuw. Zowel in aktes van de schepenbanken als in oude notariële archieven zijn al straatnamen te vinden zoals Cromstraet, Muggenhoelschestraet, den Hoogenwech, Merefelthoofschesrtaet. In de middeleeuwen, als de handel en de steden opkomen, worden duidelijke plaatsaanduidingen belangrijk. Als in 1851 de gemeentewet wordt ingevoerd geeft die een wettelijke grondslag aan de naamgeving. Vanaf dan wordt het plaatsen van straatnaambordjes een taak van de gemeente. 

De herkomst en betekenis van de straatnamen worden zoveel mogelijk verklaard en waar beschikbaar met een foto verduidelijkt. Soms is de herkomst zo vanzelfsprekend dat een toelichting overbodig is. Bij straatnamen zoals Knegselseweg, Molenstraat of Kerkstraat is dat niet nodig.

Weg-wijzer 

Wegwijs in Veldhoven laat zien dat Veldhoven méér is dan een stad van 4 dorpen. De wijken die vanaf de jaren 50 Veldhoven verrijkt hebben, komen nadrukkelijk aan bod. 

Plaatjes en praatjes wijzen de weg en dankzij digitale wegwijzers dringt de lezer zo nog dieper in Veldhoven door. Ga mee op pad. Van Cobbeek naar Zilverackers, van d’Ekker naar De Kelen. Laat u verrassen!

Veldhoven gaat omhoog

In Zonderwijk zal Veldhoven in de Mullerlaan, Kometenlaan en Oortlaan in 1962 kennis maken met de eerste middelhoge flatgebouwen. In 1996 krijgt Veldhoven met Repel haar eerste torenflat.

Vanaf 25 november

Wie het boek vooraf besteld heeft, kan dat zaterdag 25 november afhalen in Museum ‘t Oude Slot tussen 14.00 en 17.00. Vanaf die dag is het boek ook te koop bij Bruna in het Citycentrum en bij Primera in de Kromstraat.

Plaatjes
en praatjes
wijzen
de weg

Afbeelding