In het 1e kwartaal van 2024 zijn de bierverkopen met 2,4% gedaald. FOTO: Nederlandse Brouwers.
In het 1e kwartaal van 2024 zijn de bierverkopen met 2,4% gedaald. FOTO: Nederlandse Brouwers.

Duurder bier levert schatkist minder op!

Algemeen

VELDHOVEN - De hogere accijns op bier en een nat en koud voorjaar doen de Nederlandse biermarkt geen goed. In het 1e kwartaal van 2024 zijn de bierverkopen met 2,4% gedaald. Zowel de thuisconsumptie als de horecaverkopen zijn gedaald. Dit is ook te zien in de accijnsopbrengst van bier. Het kabinet verwacht 70 miljoen euro minder opbrengst dan eerder verwacht. Dit ondanks de accijnsverhoging op bier met gemiddeld 8% per 1 januari dit jaar. Ook lijkt het erop dat de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met bijna 200% een negatief effect op de verkoop heeft. In het 1e kwartaal van 2024 is ruim 2% minder alcoholvrij bier verkocht.
Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers: ‘Het kabinet dacht met de accijnsverhoging van gemiddeld 8% extra geld te ontvangen. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet in 2024 bijna 70 miljoen euro minder bieraccijns gaat te ontvangen dan eind vorig jaar nog verwacht. In opdracht van de Tweede Kamer moet het Ministerie van Financiën de grenseffecten van de accijnsverhoging monitoren. Zeker in combinatie met de verwachte lagere accijnsopbrengst zou het ons verbazen als uit die monitoring niet blijkt dat nog meer Nederlanders in België en Duitsland hun bier kopen. In die landen liggen de accijnzen namelijk fors lager. We zijn benieuwd welke conclusies het kabinet en de Tweede Kamer gaan trekken als blijkt dat nog meer bier over de grenzen gekocht en de schatkist hierdoor steeds meer inkomsten misloopt.’
Vrijdag 27 apr. heeft het kabinet een contourenbrief over een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zegt ‘hoe meer suiker, hoe hoger de belasting’, maar tegelijkertijd houdt het kabinet vast aan het bedrag dat de verbruiksbelasting moet opbrengen. Dat botst! Zo missen we een scenario waarbij ook voor alcoholvrij bier een volledige vrijstelling geldt, zeker voor de alcoholvrije bieren zonder toegevoegde suikers. Dit zou ook in lijn zijn met de door de Eerste Kamer aangenomen motie.
Nederlandse Brouwers hoopt dat een nieuw kabinet deze motie alsnog gaat uitvoeren. De verkopen van grootste biercategorie, pils, daalde met 2,8%. De verkopen van speciaalbier daalde met 1,1% licht. De verkoopdaling van alcoholvrij bier met 2,1% is een zorgelijke ontwikkeling, in het kader van preventie van alcoholmisbruik.

Gebalanceerde levensstijl De consumptie van laag-alcoholhoudend speciaalbier (0,5 - 3,5% alc.) is gestegen met 6,7%. De groei van dit laag alcoholische biersegment is al langere tijd zichtbaar en sluit aan op de trend waarbij consumenten passend bij een gebalanceerde levensstijl kiezen voor laag alcoholische speciaalbieren in plaats van dranken met een hoger alcoholpercentage. Over Nederlandse Brouwers: ? Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de in Nederland gevestigde bierbrouwerijen. ? Doel is om op een verantwoorde en duurzame manier de consumptie en het brouwen van bier te bevorderen. ? De aan Nederlandse Brouwers verbonden brouwerijen zijn samen goed voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland.         
        
Noot voor de redactie: Voor meer informatie: Meint Waterlander, te bereiken via telefoonnummer +31 6 53 22 59 63 of via mwaterlander@dranken.org.         
                  Contactgegevens:                                                                 Van:                         Stichting Dranken Nederland                 
        Website:                         https://www.nederlandsebrouwers.nl/                        
        Contactpersoon:                                Meint        Waterlander                 
        Telefoon:                                0653225963                        
        Email:                                mwaterlander@dranken.org                 
                 
        
Geen persberichten meer ontvangen op dit mailadres?